CLIËNTENRAAD

MOB werkt voortdurend aan de ontwikkeling van haar diensten. Uw inbreng helpt ons te verbeteren. De cliëntenraad helpt ook bij verbetering van de dienstverlening van MOB en behartigt de belangen van onze cliënten. De leden van de cliëntenraad hebben allemaal affiniteit met zorg waardoor zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan MOB.

De taken voor de cliëntenraad van MOB zijn:

  • Informeren van en luisteren naar cliënten
  • Meedenken over en controleren van het hulpverleningsbeleid
  • Adviseren van het management
  • Signaleren van problemen
  • Controleren van het kwaliteitsbeleid
  • Samenwerken en contacten leggen met belangenorganisaties

 

Lijkt het u interessant om zitting te nemen in de cliëntenraad? Meldt u dan aan als cliëntenraadslid via ons contactformulier.