Partners

MOB heeft een aantal samenwerkingsverbanden met belangenorganisaties om haar zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.

Branchebelang Thuiszorg

MOB is aangesloten bij Branchebelang Thuiszorg (BTN). Met dit samenwerkingsverband verzekert MOB zich van steun bij haar streven de cliënt zoveel mogelijk regie te geven bij de zorg die MOB aan hen levert. BTN ondersteunt MOB bovendien bij het bedenken van nieuwe concepten bij het hervormen van de langdurige zorg, waarbij BTN de belangen van MOB behartigt en MOB helpt (nieuwe) wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk.

www.branchebelang-thuiszorg.nl

BeterOud

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Dit is een vervolg op het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw en verbetert de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. BeterOud zet zich, zoals de naam al zegt, in voor ‘beter oud worden’.

www.beteroud.nl