Project Mij®

Mij® is een community van maatschappelijk betrokken young professionals. De members van Mij® inspireren elkaar tot nieuwe inzichten en nieuwe business modellen. Een goed idee wordt in coöperatief verband en samen met ons netwerk steeds verder gebracht tot aan (crowd)funding en realisatie toe.

Met betekenisvolle ontmoeting, nieuwe technologie en slimme oplossingen verbindt Mij® kwetsbare burgers, het (zorg)veld, wijknetwerken en het bedrijfsleven met elkaar. In deze interactie vindt gedeelde waardecreatie plaats met als uitkomst vernieuwing van het sociale domein.

www.mij.nl