WOONZORG- EN SERVICECENTRA

Het aantal oudere migranten in ons land is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren blijven toenemen.

Oudere migranten ervaren over het algemeen een aantal problemen dat hen belemmert in het dagelijks leven. Het gaat hierbij vooral om taalproblemen en cultuurverschillen.

Ook is bekend dat deze doelgroep een bepaalde mate van onbekendheid met voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn ervaart.

Om behalve op het gebied van zorg en welzijn ook op het gebied van wonen recht te doen aan de behoeften van deze doelgroep heeft MOB het initiatief genomen om het woonzorg- en servicecentrum De Boomgaard te ontwikkelen speciaal voor Chinese ouderen.

Na dit succes wil MOB ook voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep in Rotterdam een soortgelijk woonzorg- en sevicecentrum opzetten.

 

Inschrijven

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de vordering van dit project meld u zich dan aan. U kunt zich ook alvast op de wachtlijst plaatsen voor een appartement in een van onze woonzorg- en service centra speciaal voor Turkse of Marokkaanse ouderen.

wonen-woonzorg-servicecentra