raad-van-commissarissen-mobDe raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in het concern MOB. De RvC van MOB bestaat uit de volgende leden:

 

Jan Michiel Meeuwsen (voorzitter)


Sander van de Molen (lid)


Tom Segers (lid)