ZORGKEURMERK

MOB heeft in 2016 het Gouden Keurmerk in de zorg behaald.  Dit keurmerk is door kwaliteitsauditor Perspekt toegekend nadat MOB succesvol de audit voor het PREZO VV&T gouden keurmerk heeft doorlopen.  Het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

MOB heeft meerdere malen het Bronzen Keurmerk in de zorg behaald. Dit keurmerk biedt – net als het Gouden keurmerk – de garantie dat wij professionele zorg, van uitstekende kwaliteit verlenen. Het Gouden en het Bronzen Keurmerk houden samengevat in dat MOB zaken als kwaliteit, zorg, welzijn en veiligheid goed op orde heeft.

Het gouden en het bronzen keurmerk in de zorg zijn een initiatief van Zilveren Kruis Achmea, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), Stichting Cliënt & Kwaliteit en Stichting Perspekt. De keurmerken in de zorg zijn ontwikkeld om aan belanghebbenden, zoals cliënten, zorgverzekeraars en inspectie, de kwaliteitsstatus van de zorgorganisatie duidelijk te maken. CZ heeft zich bij dit initiatief van het bronzen keurmerk aangesloten en wil evenals Achmea en Haaglanden het keurmerk verbinden aan het contracteerbeleid.

Het ministerie van VWS, IGS en ZN erkennen het gouden en bronzen keurmerk als instrument om de kwaliteit van zorg te duiden.

Lees verder over het Gouden en het Bronzen Keurmerk.