Intensief coachingstraject voor rolstoelgebruikers en mensen met hersenletsel

Mensen met een lichamelijke beperking zijn over het algemeen veel minder actief. Hierdoor is de kans op gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, groter. Op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek door Erasmus MC in samenwerking met Rijndam is er nu voor zowel rolstoelgebruikers als mensen met hersenletsel een innovatieve behandelmodule ontwikkeld. Gedragsverandering De behandelmodule heeft […] Lees meer

NEDERLANDER: ‘ZORG BELANGRIJKSTE PRIORITEIT VOOR NIEUW KABINET’

De gezondheids- en ouderenzorg is volgens Nederlanders met afstand de belangrijkste prioriteit voor politiek Den Haag. 45 procent noemt dit onderwerp spontaan als wordt gevraagd wat er hoog op de agenda zou moeten staan. Veel mensen zouden graag zien dat een nieuw kabinet aan de slag gaat met de hoge zorgkosten en de ouderenzorg. Ook het beperken van immigratie, goed onderwijs en het verkleinen van de verschillen tussen rijk en arm zijn belangrijke onderwerpen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het SCP domineert het thema gezondheidszorg al enige tijd op de Haagse agenda en blijft dat de komende tijd ook zo. Vragen als: ‘Is er nog wel voldoende ouderenzorg?’ En: ‘Redden zij het wel alleen?’, worden veel gesteld.

Respondenten willen dat ouderen die langer op zichzelf wonen ook worden verzorgd, dat er betaalbare en goede gezondheidszorg is en dat ouderen in verzorgingstehuizen beter worden behandeld.

Aan de andere kant wordt de gezondheidszorg ook vaak genoemd als sterk punt. Vooral de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden benoemd als goede punten. Een weinig genoemd ‘probleem’ is de overheveling van zorg naar gemeenten. In ieder geval, zo zegt het SCP, worden termen als decentralisatie of overheveling niet genoemd. 52 procent vindt bij nadere ondervraging toch dat er meer  nadelen zijn van de decentralisatie dan dat er voordelen zijn. 10 procent zit meer voordelen en 19 procent vindt er de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Pianoconcert tijdens de Open Monumentendagen in Dordrecht

DORDRECHT – Tijdens de Open Monumentendagen in Dordrecht werd er op zaterdag 9 september voor de zevende keer het Beverwijcksplein Pianoconcert gehouden. Het concert vond plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het mooie gebouw Stadswiel van Internos thuiszorg gehouden.
De Stichting Jong Pianotalent Drechtsteden had dertien jonge talenten uit de regio uitgenodigd. Het programma was zeer gevarieerd, van klassieke componisten als Chopin en Beethoven tot jazzgigant Bill Evans. Er kwamen meer dan 70 mensen het concert bekijken.
Voor meer informatie:www.beverwijcksplein.nl.

Video’s

Sfeer impressie
1 2 3 4