OVER ONS

OVER MOB

MOB (Maatschappelijk Ondersteuningsbureau) is een betrouwbare partner in zorg en ondersteuning in Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. Onze kracht komt voort uit de grote diversiteit van onze klanten en medewerkers. Wij zijn echt in onze kern, multicultureel in onze benadering en innovatief in onze aanpak.

Lees verder

MISSIE

MOB stelt kwetsbare personen in de gelegenheid om zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Wij houden rekening met de culturele en levensbeschouwelijke leefwijze en informeren, activeren, ondersteunen en begeleiden onze klanten en hun omgeving bij deelname aan de samenleving.

AMBITIE

Wie vindt dat zorg, welzijn en participatie op culturele en menselijke maat georganiseerd moeten zijn; zoekt, vindt en maakt gebruik van de MOB-Formule.

KERNWAARDEN

De kracht van MOB is voor een groot deel te danken aan de sterke identiteit van haar medewerkers. Uit deze identiteit zijn de kernwaarden geformuleerd. Zij geven richting aan het dagelijks functioneren en hoe wij ons in de samenleving gedragen. De kernwaarden van MOB zijn: Echt zijn, Passie en plezier, Warm, Divers(iteit) en Innovatief.

WAAROM KIEST U VOOR MOB?

INNOVATIEVE AANPAK

Zorg en ondersteuning van MOB zijn “modulair” opgebouwd, vergelijkbaar met lego- of bouwstenen. Dat betekent dat wij in overleg met de klant en het wijkteam op maat en met hoge standaarden een “eigen pakket” voor iedere cliënt samenstellen. Daarmee bieden wij de juiste oplossingen voor hulpvragen van onze klanten en hun omgeving. Met ons systeem maken wij het behalen van doelen, maar ook het deel van het budget dat wij verbruiken, inzichtelijk voor onze klanten, medewerkers en wijkteams.

CULTUURSENSITIEVE DIENSTVERLENING

Onze klanten willen niet alleen zorg van de beste kwaliteit. Ze willen ook begrepen worden. MOB levert al ruim dertien jaar hoogwaardige zorg met kennis van verschillende culturen en gebruiken. Dat doen we met geschoolde en betrokken hulpverleners die de taal van onze klanten spreken en hun omgeving begrijpen. Met veel passie en inzet begeleiden en ondersteunen we burgers in hun deelname aan de samenleving.

ZORG, WONEN EN GGZ

MOB is de grootste aanbieder van cultuursensitieve zorg en wonen  Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. Met onze aanpak, staan wij dicht bij de klant en zijn wij onderdeel van de wijk. MOB biedt als Wmo-aanbieder binnen haar werkgebied een groot aantal diensten; met name op gebied van Zorg, Wonen en GGZ.

INTEGRALE ZORG

Het komt vaak voor dat een klant te maken krijgt met meerdere zorgverleners en specialisten. Dan staan we in nauw contact met ze en bieden integrale zorg. We spreken af bij wie de regie ligt en wat van de verschillende partijen te verwachten valt. MOB heeft hier veel ervaring in. Deze stellen we graag ter beschikking om het onze klanten makkelijker te maken.

COMPLEET PAKKET

MOB begeleidt al ruim dertien jaar kwetsbaren in Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland naar zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Onze diensten strekken zich van welzijn en ondersteuning tot aan langdurige zorg en kleinschalige woonvormen. Daarnaast organiseren we de wijkverpleging vanuit de Zichtbare Schakels.

ZORG VANUIT HET HART

Young professionals die iets willen betekenen voor de maatschappij en in het bijzonder haar meest kwetsbare burgers, voelen zich op hun plek bij MOB. Als collega’s werken we samen om de zorg in Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland te verbeteren. Niet alleen beroepsmatig, maar ook vanuit het hart. We zijn ons bewust van de meerwaarde die we vormen voor veel doelgroepen. Niet voor niets zijn we dan ook een vast aanspreekpunt in veel wijken.

KWALITATIEVE BETROUWBARE EN PROFESSIONELE ZORG

MOB is een betrouwbare partner in zorg en ondersteuning uit Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland. Ruim dertien jaar geleden zijn wij begonnen met een enthousiast team van maatschappelijk werkers. Inmiddels werken we met honderd young professionals voor betrouwbare zorg op culturele maat. Met kennis, passie en plezier lossen we hulpvragen op. Als eerste cultuursensitieve aanbieder hebben we onze dienstverlening volledig geprofessionaliseerd en zijn we hèt aanspreekpunt voor onze ketenpartners.

CIJFERS MOB

Cliëntentevredenheid 7.8
Medewerkerstevredenheid 8.4
Zorgloketten 8
Medewerkers 150
Wachtlijsten 0
Cliënten 456

BENT U AL OVERTUIGD?

Hoe kunnen wij onderdeel voor uw oplossing zijn? Meldt u direct aan via onze online formulier!