PROJECT IDEEËNMOLEN

Omschrijving

Met het project ideeënmolen creëren we een platform om toekomstige ideeën in een online omgeving  te verzamelen. Hiermee willen we ook faciliteren dat het idee aan de hand van bepaalde vragen, concreet geformuleerd wordt.

Er wordt periodiek een selectie gemaakt van de verzamelde ideeën. Deze ideeën worden besproken in de vergadering, vervolgens worden ideeën die toegevoegde waarde kunnen hebben aan MOB , in projectvorm gegoten en wordt het uitgerold in een nieuwe project.

Doelstellingen

MOB wil zich verder ontwikkelen als organisatie. Dit willen we doen door op een goede manier in te spelen op de veranderingen in de maatschappij. Bij MOB vinden we de inbreng van elke medewerker erg waardevol. Daarom willen we faciliteren dat de medewerkers hun ideeën kunnen aandragen om verbetering of eventuele vernieuwing aan te brengen bij MOB.

VRAGEN OVER DIT PROJECT?

Voor meer informatie neemt u contact op met de projectmanager innovatie.