DOORVERWIJZERS

Als doorverwijzer wilt u het beste voor uw patiënt. MOB is uw betrouwbare partner die de zorg voor uw patiënt snel, flexibel en professioneel van u overneemt. Van basiszorg tot en met specialistische zorg staat MOB voor uw patiënten klaar.

 

VERBINDING IN DE WIJK

Verbinding in de wijk is een belangrijke voorwaarde voor activatie en participatie van kwetsbare burgers. Dat vormt ook de kracht van wijkteams: daar aanwezig zijn waar de problemen werkelijk bestaan. In het verlengde daarvan is het belangrijk dat –wanneer nodig– de zorg warm wordt overgedragen aan aanbieders die een vast aanspreekpunt zijn in de wijk.

 

13 JAAR ZORG

MOB levert al meer dan dertien jaar zorg aan doelgroepen met een cultureel diverse achtergrond vanuit Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. We zijn aanwezig in onder andere Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn. We bieden ondersteuning aan ouderen, ggz cliënten, lichamelijk beperkten en gezinnen met problematiek.

 

ZICHTBARE SCHAKELS

Als grootste multiculturele aanbieder van Rotterdam bieden we naast de arrangementen ook langdurige zorg en wijkverpleging vanuit de Zichtbare Schakels. Daardoor kunnen wij onze diensten werkelijk integraal inzetten. In samenwerking met onze ketenpartners vervullen we een regierol voor verschillende doelgroepen.

“Wij zijn onderdeel van de oplossing”

doorverwijzers

EXPERTISE

MOB heeft jarenlange ervaring en expertise op gebied van verschillende ziektebeelden en aandoeningen. De aandoeningen waarvoor u uw patiënt bij MOB kunt aanmelden zijn:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleegtechnische zorg
 • Wond- en stomazorg
 • Palliatieve zorg
 • Dementiezorg
 • CVA zorg
 • Longzorg
 • Diabeteszorg
 • Revalidatie
 • Oncologie
 • Traumatologie
 • Hartaandoeningen

DIRECT STARTEN MET BETROUWBARE ZORG?

MOB staat voor uw patiënten klaar: verwijs nu uw patiënt online door!