Voorkom sociaal isolement, houd je ogen en oren open!

Ogen en oren gezocht om sociaal isolement in Rotterdam te melden!

Dit is de boodschap van Gert Paul  van het Hoff, gemeente Rotterdam. Op dinsdag 5 juni hebben meer dan 20 zorgmedewerkers van MOB een presentatie gekregen over het nieuwe meldsysteem van de gemeente van Rotterdam op Boekenrode.

Het meldsysteem vindt plaats via de website www.meldisolement.nl. Via deze website worden verschillende beroepsgroepen gevraagd melding te maken wanneer zij sociaal isolement vermoeden. Sociaal isolement is een ruim begrip in deze; het kan voorkomen dat een buurvrouw zonder enige melding al een paar dagen niet zichtbaar is tot een client die erg geïsoleerd leeft.

MOB werkt graag mee aan dit project. Onze medewerkers zijn erg betrokken bij hun clienten. Een van onze zorgmedewerkers merkt tijdens de presentatie op: “Sommige clienten krijgen meerdere keren per dag zorg maar zijn verder door hun gezondheid gebonden aan huis en vaak alleen. Ook dan is er sprake van een sociaal isolement” .

Deze mensen kunnen ook worden gemeld op de site, want redeneert Gert Paul: Uit onze ervaring blijkt dat elke aanmelding winst is, wij horen vaak terug wat fijn dat er aan mij gedacht wordt!

Afgelopen jaar zijn er 450 signalen binnen gekomen, 300 mensen zijn bezocht, hiervan waren 10 mensen een risicogroep. Het meldpunt in Rotterdam is een succes en zal landelijk geïmplementeerd worden.