Mantelzorg

Soms kan de zorg voor een naaste een zware opgave zijn. In dat geval is MOB een belangrijke schakel waar de mantelzorger altijd op terug kan vallen. Wij ondersteunen waar nodig en maken zo een natuurlijk onderdeel uit van de omgeving van onze klant.
Ook kunt u als mantelzorger soms lastig uw weg vinden. Vooral de veranderingen die 2015 met zich mee heeft gebracht kan voor vraagtekens en onzekerheid bij u zorgen.

Het kabinet wil dat gemeenten en professionals bij zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij hun zelfredzaamheid en/of participatie meer rekening houden met mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Ook wil het kabinet dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de vrijwilliger. Daarom is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en in de Wet langdurige zorg (Wlz) versterkt.

In de gezamenlijke zorg voor onze cliënt ziet MOB u als belangrijke partner

Daarom ondersteunt MOB u ook als mantelzorger door bijvoorbeeld het organiseren van workshops, informatiemarkten en informatiebijeenkomsten over mantelzorg.

kernwaarden

BENIEUWD NAAR HOE WIJ MANTEL ZORGERS ONDERSTEUNEN?

U kunt met vragen over mantelzorg of voor het aanvragen van een indicatie contact opnemen met onze klantenservice op nummer 010 – 476 08 18