CLIËNTENRAAD

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

MEEPRATEN OVER DE ZORG


Wij zijn benieuwd naar u. Via de cliëntenraad kunt u meepraten. Bent u cliënt, bewoner, mantelzorger of vrijwilliger en betrokken bij onze zorg dan kunt u uw stem laten horen in en via de Cliëntenraad. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en behartigt zo goed mogelijk hun belangen. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de cliënten. Voor het uitbrengen van adviezen is het van belang dat de cliëntenraad goed op de hoogte is van wat er onder de cliënten leeft. De cliëntenraad functioneert volledig onafhankelijk en zelfstandig.

Zo werkt de cliëntenraad o.a. mee aan de beoordeling van klanttevredenheidsonderzoek en heeft zij een actieve inbreng in de jaarlijkse planning  over onderwerpen die de belangen van de cliënten raken. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Voor belangrijke beslissingen die de cliënten direct betreffen heeft de Cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de cliëntenraad en de directie over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en om de kwaliteit van de zorg aan cliënten te waarborgen.

Cliëntendag 

De Cliëntenraad organiseert ieder jaar – gezamenlijk met de zorgorganisatie een bijeenkomst voor cliënten en hun partners, kinderen, mantelzorgers en familie.

Ideeën voor de Cliënten dag kunt u ook aan ons doorgeven.

Samenstelling Cliëntenraad 

Bij voorkeur nemen cliënten zitting in de cliëntenraad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden/mantelzorgers lid zijn van de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad van Drechtsteden (Internos Thuiszorg):

De Cliëntenraad kent 7 leden waarvan een aantal leden die thuiszorg van Internos ontvangen. Alle cliënten ontvangen 2 x per jaar een nieuwsbrief van de cliëntenraad van Internos Thuiszorg. Download hier de nieuwsbrieven. 

Clienttevredenheidsrapport van V&V MOB

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index VV&T (thuiszorg) versie 4.1 (verkorte vragenlijst). De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Download hier het document.

Drie collega's vergadering voor de Cliëntenraad MOB

LID WORDEN OF INFORMATIE?

clientenraad@internosthuiszorg.nl


BELLEN?

078 64 83 838Collega MOB

Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.