MANTELZORGERS

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

WIJ GEVEN OM MANTELZORGERS


Onze zorgorganisatie heeft een actief mantelzorgbeleid waarmee de zorg en ondersteuning van de cliënt in samenspraak met de mantelzorger wordt geregeld. Omdat mantelzorgers door ons worden beschouwd als medehulpverleners, vindt regelmatig contact plaatst met de mantelzorger over het verloop van de ondersteuning aan de cliënt. Tijdens deze contactmomenten wordt ook nagegaan hoe het gesteld is met het welzijn van de mantelzorger en/of verdere ondersteuning gewenst is. De organisatie betrekt en ondersteunt mantelzorgers op de volgende manieren: 

  • Elke drie maanden wordt een themabijeenkomst georganiseerd met het doel de mantelzorger te informeren en te adviseren op het gebied van relevante thema’s. Onder relevante thema’s wordt bijvoorbeeld het bespreken van verschillende ziektebeelden verstaan. Naast de reeds genoemde informatieve bijeenkomsten, vinden er ook informele activiteiten plaats. Tijdens deze activiteiten worden de mantelzorgers, onder het genot van een hapje en een drankje, in het zonnetje gezet. De activiteiten voor mantelzorgers worden verwerkt in een jaarplanning. 
  • Tevens organiseren wij activiteiten op grootschalig niveau in samenwerking met externe zorgorganisaties. Ook zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van een deel van de activiteiten voor de jaarlijkse dag van de mantelzorger. 
  • Onze zorgorganisatie biedt ook wekelijkse spreekuren aan mantelzorgers op al onze locaties. Dit maakt het voor de mantelzorgers mogelijk om allerlei vragen te stellen aan medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Elke cliënt beschikt namelijk over een regisseur die de vragen van de mantelzorgers kan ondervangen.  

Tot slot draait het bij onze zorgorganisatie niet enkel om de cliënt, maar staat de mantelzorger ook centraal. Het kan zich namelijk voordoen dat de mantelzorger zelf ook ondersteuning nodig heeft. Indien dit het geval is, biedt de organisatie waar nodig deze ondersteuning of leidt ze de mantelzorger naar de nodige ondersteuning. De medewerkers zijn in staat om de behoefte aan zorg of ondersteuning te signaleren. Tijdens een intakegesprek wordt de behoefte van de mantelzorger gemeten. Daarnaast wordt jaarlijks door de wijkverpleegkundigen een meting uitgevoerd om eventuele wijzigingen in deze behoefte in kaart te brengen. Omdat een groot deel van de medewerkers zelf mantelzorger is, is het empathisch vermogen groot. Bent u benieuwd naar het leven als mantelzorger van een van de werknemers? Dan kunt u hier het interview van Celine Wong lezen om een impressie te krijgen.


MOB ondersteunt mantelzorgers

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.