KWALITEIT

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

VEILIG EN DOELTREFFEND


In oktober 2020  hebben alle locaties van MOB en Internos wederom het gouden keurmerk PREZO behaald. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn! Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit.

In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van de klant als vertrekpunt. Dat wil zeggen dat op basis van deze ervaringen wordt gekeken of de zorg- en dienstverlening goed is ingericht.

Download hier onze Factsheet Thuiszorg.

Kwaliteit kan altijd beter

Wij gaan voor de hoogste kwaliteit van welzijn en zorg. Daarom werken we onder andere volgend de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg( Wkkgz). Daarvoor leggen we ook verantwoording af.  Wij  gaan verder dan dat en werken in de dagelijkse praktijk continue aan verbetering. Er is altijd aandacht voor ideeën,  gesprekken en tijd, om te leren van situaties, klachten en incidenten. 

In ons Kwaliteitshandboek  leest u hoe wij de kwaliteit  en veiligheid van de zorg waarborgen. 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen het beleid en de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

U leest hier ons kwaliteitverslag. Klik hier om het te downloaden.

U leest hier de verantwoording dat hoort bij het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.

Kwaliteitskader Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van onze wijkverpleging. Wat is goede zorg? Wanneer bieden wij kwaliteit? Het kwaliteitskader wijkverpleging is een hulpmiddel verdeeld over 6 thema’s..

Hier leest u hoe wij de  dit binnen de organisatie borgen

Hier leest u de uitkomsten PREM meting Wijkverpleging 2020

En hier stopt het niet. MOB en Internos blijven zich ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren.

Heeft u zelf suggesties of ideeën? Wij horen ze graag. U kunt hiervoor  gebruik maken van het contactformulier of een van onze medewerkers aanspreken.


PREZO CERTIFICAATINFOGRAPHIC


GEEF UW MENING OVER ONZE ZORG

Wij leren van uw ervaring en kunnen de zorg beter afstemmen op uw wensen. Hoe waardeert u het wonen, de zorg en de omgang met u of uw naaste? Op ZorgKaartNederland kunt u uw mening geven over onze zorg. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze op het gebied van zorgverlening en u draagt bij aan de verbetering van de zorg. Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.