KWALITEIT

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

VEILIG EN DOELTREFFEND


Bij MOB/Internos is het uitgangspunt om te streven naar de hoogste kwaliteit van zorg. Deze zorg moet aan een aantal eisen voldoen. De eisen zijn vastgelegd in diverse officiële documenten. 

PREZO is er één van en staat voor PREstaties in de ZOrg. Het is een model dat MOB gebruikt om haar cliënten de best mogelijke zorg, ondersteuning en hulp te bieden.

In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van de klant als vertrekpunt. Dat wil zeggen dat op basis van deze ervaringen wordt gekeken of de zorg- en dienstverlening goed is ingericht

Alle locaties van MOB en Internos hebben het goudenkeurmerk PREZO behaald. Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend met jaarlijks een tussentijdse audit.

Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg
Om de kwaliteit te waarborgen, te bewaken en te verbeteren is er de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). MOB/Internos moet daar ook verantwoording voor afleggen. Omdat ons streven de hoogste kwaliteit van zorg is, gaan wij verder dan dat. In de dagelijkse praktijk werken wij continu aan verbetering. Wij staan open voor ideeën en gesprekken en geven wij aandacht aan klachten en incidenten.
In ons Kwaliteitshandboek leest u hoe wij de kwaliteit en veiligheid van de zorg waarborgen.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ook staan er in dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties, om samen het beleid en de kwaliteit te verbeteren. Het is de basis voor extern toezicht, inkoop en contracten van de zorg. MOB/Internos heeft een kwaliteitsverslag dat gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan. Ook kunt u over de verantwoording lezen dat hoort bij het addendum kwaliteitskader verpleeghuizen voor langdurige zorg met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

U leest hier ons kwaliteitverslag. Klik hier om het te downloaden.

U leest hier de verantwoording dat hoort bij het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.

Kwaliteitskader Wijkverpleging
In het Kwaliteitskader Wijkverpleging staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van onze wijkverpleging. Wat is goede zorg? Wanneer bieden wij kwaliteit? Het kwaliteitskader wijkverpleging is een hulpmiddel verdeeld over zes thema’s. Binnen MOB/Internos houden wij er toezicht op. Hier leest u hoe wij er binnen de organisatie borgen.

Ook is er een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die wijkververpleging uitvoeren genaamd PREM. Hier leest u de uitkomsten PREM meting Wijkverpleging 2022

MOB en Internos blijven zich ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren.

Heeft u zelf suggesties of ideeën? Wij horen ze graag. U kunt hiervoor  gebruik maken van het contactformulier of een van onze medewerkers aanspreken.


PREZO CERTIFICAATINFOGRAPHIC


GEEF UW MENING OVER ONZE ZORG

Wij leren van uw ervaring en kunnen de zorg beter afstemmen op uw wensen. Hoe waardeert u het wonen, de zorg en de omgang met u of uw naaste? Op ZorgKaartNederland kunt u uw mening geven over onze zorg. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze op het gebied van zorgverlening en u draagt bij aan de verbetering van de zorg. Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.