ONDERNEMINGSRAAD


Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

IN HET BELANG VAN DE MEDEWERKERS


De ondernemingsraad van MOB Rotterdam bestaat uit acht leden:

 1. Kanza el Khattouti (Voorzitter) + COR
 2. Salih Aksu + COR
 3. Chaima Bouaouiouich + COR
 4. Ahmed Kizilay + COR
 5. Hakan Kartal
 6. Orhan Celen
 7. Fettah Erdal
 8. Yasar Karagoz

De werkzaamheden van de OR
Er is een centrale ondernemingsraad (COR) gevormd. De OR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het functioneren van de onderneming in het belang van de medewerkers. Dit kan door middel van het advies-, instemmings- of initiatiefrecht. Het staat allemaal omschreven in de WOR, Wet op Ondernemingsraden.

Regelmatig hebben wij overleg met de bestuurder(s) over zaken waar advies of instemming van de OR voor nodig is. Bij ons overleg is meestal een HR-medewerker aanwezig. Bovendien werken wij samen met de preventiemedewerker.

In 2022 zijn 7 nieuwe leden toegetreden. De thema’s die in 2022 zijn besproken zijn:

 • Samenstelling nieuwe OR
 • Inwerking nieuwe OR-leden
 • Nieuwe CAO 2022 kennis vergroten
 • Samenwerking met OR MOB Drechtsteden (Internos)
 • Financiële begroting 2022 & 2023

Het hele OR team, inclusief de nieuwe leden, hebben in oktober een externe cursus gevolgd voor het vergroten van de deskundigheid binnen de OR. Het doel voor 2023 is om meer samen te werken met de OR Internos en gezamenlijk ook te worden gecoacht door een externe expert. De wens is om verder te professionaliseren en het kennisniveau te vergroten.

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar or@mob.nu  MEER INFORMATIE?

or@mob.nu


Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.