SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

SAMEN STAAN WE STERK


Onze organisatie werkt met diverse partners samen om goede zorg te leveren. We zijn aangesloten bij stichting Drechtzorg. Hier worden verschillende projecten gerealiseerd. Tevens doen we mee aan verschillende projecten, zoals CVA nazorg en Palliatieve zorg.

Een ander partner in Dordrecht is Parkhuis. De wijk verpleegkundige van onze organisatie stellen indicaties voor de case managers dementie en daarnaast zijn we bezig om besteding aan de multiculturele doelgroep te bieden.  Met Atenza bieden wij palliatieve zorg bij onze cliënten thuis.
Tenslotte is Diverz is ook een van ons samenwerkingspartners.


Internos in samenwerking met Conforte Innovatielab


Het innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van VVT instellingen in de regio Rotterdam. De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab. ConForte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam. Zij bundelen kennis en ervaring. Zo zorgen zij voor een krachtig netwerk. Dat is ook de betekenis van onze naam: met kracht.

Jacco Lamper (directeur MOB / Internos) en Wilma van der Leeuw (Conforte Innovatielab) aan het woord over Volledig Pakket Thuis (VPT). Een VPT combineert het zelfstandig wonen met de complete dienstverlening van de verpleeghuiszorg. U krijgt dus de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en ondersteuning, maar dan gewoon thuis in uw eigen woning. Natuurlijk zorgen wij ook voor het benodigde budget van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De Wet Langdurige Zorg regelt de zorg voor mensen die langdurig dagelijks (intensieve) zorg nodig hebben, thuis of in een instelling.

Meer weten over VPT? https://internosthuiszorg.nl/volledig…

Een kleinzoon aan het woord


Een kleinzoon aan het woord. Hij vertelt wat voor invloed deze samenwerking heeft op zijn relatie met zijn opa.


Copyright MOB 2021. Alle rechten gereserveerd.