LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de client en MOB

Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:
a. bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang;
b. op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangt;
c. op de overeenkomst met cliënt die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkoopt.

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

Download hieronder onze voorwaarden.

Download hieronder onze algemene voorwaarden folders in verschillende talen.


Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.