RAAD VAN COMMISSARISSEN

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

TOEZICHT OP BELEID


Onze zorgorganisatie heeft als vennootschap een raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

Commissarissen kunnen door de directie en de RvC zelf worden voorgedragen en er wordt altijd een (openbare) vacature geplaatst. Eén commissaris kan worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de cliëntenraad. De commissarissen worden uiteindelijk benoemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders.

Elk jaar evalueert de raad van commissarissen haar functioneren. U kunt het document “Evaluatie functioneren RvC” downloaden en lezen in onze bibliotheek. 

Wilt u persoonlijk contact? U kunt dan een e-mail naar rvc@mob.nu sturen.


RAAD VAN COMMISSARISSEN


jan michel mob

President-commissaris

JAN MICHIEL MEEUWSEN


Ik ben sinds juli 2016 lid van de Raad van Commissarissen. Ik vervul de rol van voorzitter en ik heb daarnaast de onderwerpen innovatie, cliëntenraden, ondernemingsraden en personeelsbeleid in mijn portefeuille. Ik ben tevens actief als moderator en programmamaker bij de Stichting MIJ, het innovatieportaal van MOB. ‘Let op je gedachten, ze worden je woorden. Let op je woorden, ze worden je daden. Let op je daden, ze worden je karakter. Let op je karakter, het wordt je lot.” Uit de Talmoed.

sander van den molen mob

Commissaris

SANDER VAN DE MOLEN


Ik ben lid van de RvC MOB sinds 1 januari 2016. Ik ben jurist en heb jarenlang gewerkt als manager Compliance & Integrity bij verschillende organisaties. Als lid van de RvC zie ik toe op: Kwaliteit, Zorgwetgeving, interne controle, governance, risicomanagement en compliance. Goede zorg leveren is de belangrijkste taak. Als het gaat om ambities voor medewerkers of een bedrijf zeg ik altijd: ‘Shoot for the moon. Even if you miss it, you’ll land among the stars’.


reyhan cephe mob

Commissaris

REYHAN CEPHE


Januari 2018 ben ik aangetreden als lid van de Raad van Commissarissen bij MOB. Als commissaris ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en strategie. In de dagelijkse praktijk ben ik werkzaam als manager bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Ik ben van mening dat de overheid, als onderdeel van het maken van beleid, ook oog moet hebben voor de uitvoering in de praktijk en de consequenties er van voor betrokkenen in de maatschappij. Om die reden bekleed ik de functie als commissaris toezichthouder. Ik heb ruime kennis en ervaring in het vervullen van politiek bestuurlijke functies. Ik heb functies vervuld in beleid, uitvoering en toezicht.


Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.