HUISHOUDELIJKE VERZORGING

thuiskomen in de zorg - MOB
Als het huishouden zwaarder wordt

Hulp bij uw huishoudelijke verzorging


Het is niet prettig als het huishouden voor u een zware opgave wordt, bijvoorbeeld door het ouder worden of een ziekte. Wij bieden u graag ondersteuning bij het uitvoeren van huishoudelijke verzorging. Hierbij gaat het om het schoonhouden van het huis, zorgen voor schone kleding, licht huishoudelijke taken, maaltijd verzorging en of begeleiding en structureren van het huishouden. De zorg wordt geleverd aan de hand van protocollen, hygiëne richtlijnen en ondersteuningsplan. Onze medewerkers hebben ook een signalerende rol indien zij veranderingen opmerken bij cliënten.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende taken: 

  • Opruimen/wassen
  • Stoffen/ stofzuigen/dweilen
  • Boodschappen doen
  • Zorgen voor schonen kleding/bedgoed
  • Strijken voor de cliënt
  • Hand en spandiensten
  • Ramen zemen (max twee treden)
  • Zorgen voor eten en drinken
  • Opruimen van kasten/ klerenkast

Onze medewerkers werken volgens de waarden en normen van MOB en denken graag mee hoe zij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Vergoedingen

De huishoudelijke hulpverlening wordt vergoed wanneer u een indicatie heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ)  en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Huishoudelijk zorg inkopen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit eigen middelen (particuliere thuiszorg) is eveneens mogelijk.

MOB Internos collega met cliënt

CONTACT ROTTERDAM-RIJNMOND

010 47 60 818
info@mob.nu


CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 64 83 38
zorglijn@internosthuiszorg.nl


CONTACT AMSTERDAM-AMSTELLAND

029 77 44 033
zorgregie.amstelland@mob.nu


collega MOB

Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.