VERPLEGING

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen
Zorg die bij u past

Wij zorgen graag voor u


Zorg die bij u past

Wij zorgen graag voor u

Heeft u problemen met uw gezondheid en heeft u hulp nodig? Onze verpleegkundigen zorgen graag voor u en denken met u mee. Onze verpleegkundigen weten alles van gezondheidszorg en de zorg die u nodig heeft. Daarnaast weten ze veel over de voorzieningen in uw wijk. Verpleegkundigen voeren verpleegkundige handelingen uit en hebben ook signalerende, begeleidende en voorlichtende taken. De wijkverpleegkundige kan samen met u een zorgvraag vaststellen en een zorgplan opstellen (indicatie). Daarna wordt er gekeken naar mogelijkheden om u goed te verzorgen. U kunt denken aan verpleegkundige zorg zoals het geven van injecties, het verzorgen van wonden, het geven van medicijnen, stoma zorg of het wisselen van een katheter. MOB is een cultuurbewuste zorgaanbieder Dit betekent dat wij indien mogelijk, rekening houden met uw religie en culturele gewoonten. Gelukkig hebben we ook een multicultureel zorgteam die deze diversiteit weerspiegelt, zodat we echt door zorg met elkaar worden verbonden. Ook als u behoefte heeft aan intensievere verpleging en verzorging helpen wij u graag. Indien u palliatieve zorg nodig heeft, kunnen wij u helpen met onze 24-uurszorg. Wij ondersteunen u bij de verlichting van klachten. Onze zorg is gericht op uw kwaliteit van leven. Indien u veel zorg nodig heeft door uw chronische ziekte kunnen we in overleg met u afstemmen welke zorg het beste bij u past. Zo kunt bijvoorbeeld denken aan zorg en ondersteuning met onze maaltijden (Volledig Pakket Thuis) of zonder maaltijden (Modulair Pakket). Alleen in Dordrecht-Drechtsteden Vindt u het prettig als u in geval van nood vanuit huis altijd iemand kunt bereiken? Ons zorgteam brengt u in contact met Eurocross. Eurocross biedt persoonlijke alarmering, 24 uur per dag, zeven dagen per week. In overleg met onze zorgorganisatie en de familie wordt afgestemd hoe het persoonlijke alarmering het beste kan worden ingezet. Vergoedingen De verpleegkundige zorg wordt vergoed als u een indicatie heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De 24-uurszorg wordt vergoed wanneer u een indicatie heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Turkse collega met een Turkse cliënt

CONTACT ROTTERDAM-RIJNMOND

010 47 60 818
info@mob.nu


CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 64 38 38
zorglijn@internosthuiszorg.nl


CONTACT AMSTERDAM-AMSTELLAND

029 77 44 033
zorgregie.amstelland@mob.nu

mob-persoonsgerichte-zorgaanbieder

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.