KLACHTEN

Heeft u een klacht over:

  • De omgang met u als zorgvrager
  • De zorg- of hulpverlening
  • De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële kosten
  • Iets anders

Vult u dan onderstaande klachtenformulier in. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een brief van ontvangst. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure.

De klachtencommissie probeert tot een bevredigende oplossing te komen.

Lees hier ons Klachtenreglement (44 downloads) .

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Email (verplicht)

Uw klacht

Wat is er tot nu toe met de klacht gedaan?