KLACHTEN

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

WIJ WILLEN HET BESTE VOOR U


Wij doen er alles aan om de hulp- en zorgverlening professioneel en deskundig uit te voeren. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek. Wilt u hier meer over weten?

HET KAN ZIJN DAT U EEN KLACHT HEEFT


Stap 1

Bespreek de klacht eerst met de medewerker van de organisatie; komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de zorgcoördinator van uw wijk.

Stap 2

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dien dan schriftelijk de klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor cliënten in Drechtsteden (Internos Thuiszorg) kan dit per mail: klachten@internosthuiszorg.nl of per brief: Internos Thuiszorg, t.a.v. De klachtenfunctionaris, Beverwijckstraat 37, 3311 GB Dordrecht. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in regio Rotterdam kan dit per mail: info@mob.nu
of u kunt uw klacht per brief sturen aan: MOB t.a.v. De klachtenfunctionaris, Riebeekstraat 65, 3072 VT Rotterdam. Of via het onderstaande formulier.

Voor cliënten in MOB Amsterdam-Amstelland kan dit per mail: zorgregie.amstelland@mob.nu 

Stap 3

De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht contact op met de klager, brengt de verantwoordelijke personen op de hoogte en bevestigt de gemaakte afspraken en afhandeling van de klacht schriftelijk aan de klager.

Stap 4

Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende is opgelost, wordt deze gewezen op de mogelijkheid om de directie te vragen de (afhandeling) van de klacht opnieuw te beoordelen.

Download onze klachtenreglement: Klachtenreglement

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door de organisatie. U kunt dan een klacht indienen bij een externe geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

De Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl 

Klachtenformulier  VOOR KLACHTEN OVER ONVRIJWILLIGE ZORG OP BASIS VAN DE WZD


  Wzd betekent wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd.

  Indien u vragen of klachten heeft kunt u contact opnemen met:

  Klachtencommissie Wzd
  t.a.v. ambtelijk secretaris
  E-mail: klachtencommissie@quasir.nl
  Telefoon: 06 82 82 23 58
  Postbus 1021, 7940 KA Meppel  Copyright MOB 2021. Alle rechten gereserveerd.