Mantelzorgen is niet alleen geven maar ook ontvangen

Mantelzorgdag is dat niet teveel? Mantelzorgers hebben het al zo druk. Een veronderstelling die leeft bij veel mensen.  

In gesprek met Emisen Soygit, mantelzorger en organisator van de mantelzorg bijeenkomt bij MOB ontdek ik dat het een misvatting is. Mantelzorgen is niet alleen geven maar ook ontvangen.

Emisen: Ik zorg samen met de rest van mijn familie en gezin voor onze demente vader. Mijn vader woont op zichzelf en kan niet meer alleen zijn. Samen met mijn broers en zussen en al onze kinderen zorgen we voor mijn vader. Iedereen heeft zijn eigen rol. Zo gaat de een mee naar alle ziekenhuisafspraken, de ander kookt. Zelf doe ik bijvoorbeeld de administratie en persoonlijke verzorging van mijn vader, zoals zijn nagels knippen en zijn haar verzorgen. 

Zij hebben goed voor ons gezorgd, nu zorgen wij zoor hen

Wij vinden het heel vanzelfsprekend om dag en nacht klaar te staan voor mijn vader. Het is onze vader en wij hebben er maar een. Mijn ouders stonden vroeger altijd voor ons klaar, zij hebben heel goed voor ons gezorgd. Misschien is het cultuur gebonden maar ik vind het heel normaal om voor hen te zorgen.

Dag en nacht klaar staan

Het allerbelangrijkste in mijn zorg voor mijn vader is dat hij het gevoel heeft dat ik er altijd voor hem ben. Dat ik 24 uur per dag klaar sta om hem te helpen. Hem het gevoel geven dat wij er voor hem zijn, want dan voelt hij zich namelijk goed. Als we als bij hem zijn dan heeft hij een veilig gevoel. Soms herkent hij ons niet als we bij hem zijn maar juist doordat we er zijn voelt hij zich niet verlaten.

Iemand die jou begrijpt

Het is heel fijn om steun te hebben van mijn man. Hij begrijpt dat het zorgen voor mijn vader heel belangrijk is. Zijn begrip en aandacht hebben een positieve werking. Ook vind ik het fijn als hij  voor mij kookt, dat gevoel dat iemand ook voor mij zorgt.

Mijn vader verbind ons met elkaar

Het zorgen voor mijn vader brengt ons veel goeds. Elk weekend, gaan we vroeg naar het huis van mijn vader. Dan dekken we de tafel met allerlei lekkere dingen. Om 10 uur komen dan alle kinderen, kleinkinderen, iedereen uit de familie die kan, komt dan naar het huis van mijn vader en dan hebben een gezamenlijk ontbijt. Mijn vader verbind ons met elkaar. Zijn huis is onze ontmoetingsplek.

Mantelzorgbijeenkomst

Zelf organiseer ik een mantelzorgbijeenkomst voor alle mantelzorgers van MOB. Het is fijn om bij elkaar te zijn. Ik kan ze iets geven want ik begrijp mantelzorgers heel goed. Ik weet wat ze meemaken. Als we samen zijn, delen we onze verhalen en ook onze kennis over dementie, er is wederzijds begrip, je weet hoe het is om 24 uur beschikbaar te zijn, dat kun je als buitenstaander niet invoelen….

Mantelzorg Infomarkt Delfshaven

Bent u mantelzorger?

Zorgt u voor een ziek familielid, vriend of kennis? Dan is onze markt van 4 september interessant voor u! Krijgt u de juiste ondersteuning bij uw taak? Kent u de mogelijkheid van respijtzorg? Weet u van de leuke voordeeltjes voor mantelzorgers?

Dinsdag 4 september,

van 10.00 tot 12.00 uur,

in Post West – Tidemanstraat 80, Rotterdam

Op deze markt kunt u met al uw vragen terecht maar ook zien welk aanbod er voor u is. Er zijn mantelzorgspecialisten die uw vragen beantwoorden en er is natuurlijk ook iets lekkers.

Noteer in uw agenda en wees welkom!

Aanmelden

U kunt aanmelden via k.sahin@mob.nu. Stuur uw (volledige) naam, telefonnummer en e-mail.

MOB @ Keti Koti 2018

Keti Koti, dank u voor deze nieuwe dag, opdat we nooit vergeten wat vrijheid is!

Afgelopen maandag 9 juli, vierden we voor het tweede jaar de Surinaamse bewonersgroepen Bribi en Blesi en Lobi Nanga Pasensi de viering van ‘Keti Koti’.

Keti Koti, wat ‘verbroken ketenen’ betekent, is de viering van de afschaffing van de slavernij. 

Deze viering dient een groter doel: het vieren van de vrijheid in zijn algemeen. Maya Bom: “..dat we nooit vergeten wat vrijheid is, wat het betekent… Er is nog steeds sprake van slavernij in bedekte vorm en dat moeten we toegeven in onze strijd voor de vrijheid van de mens. Een bedekte vorm van vrijheid zoals mensensmokkel; zo is in Libië ontdekt dat mensen uit Afrika verkocht worden en als slaven worden ingezet. Geveild als vee (bron CNN november 2017). Migranten en vluchtelingen worden slaaf.

Over de viering van Keti Koti “Het is niet alleen een kwestie van ons, maar van ons allen. Zolang er geen excuses is, dan is er geen sprake van erkenning.

Toentertijd konden we niet in opstand komen. Toen wij opgroeiden werd ons geleerd dat de vrijheidsstrijders ‘bandieten’ en brandstichters waren.

Fabies: “We vieren de afschaffing van de slavernij nog steeds en dat moet zo blijven. Het slavernijverleden krijg je vanaf de geboorte mee. We leren onze kinderen onze geschiedenis, zodat ze beseffen hoe hun betovergrootouders geleden hebben”.  

Sjaangie: “Ik vind het belangrijk tijdens de viering om samen  te zijn met de mensen bij wie je je gelijkwaardig voelt”. Margo:“Het is een kwestie van ons, wij allen, niet alleen afstammelingen”. 

Afgelopen maandag is het verhaal verteld via de angisa. Veel verschillende en bijzondere hoofddoeken werden gepresenteerd. Zo wordt ons uitgelegd door Romeo, die de angisa bindweefsels van zijn tante leerde (haar vingers waren dood ja, begrijp je) “Hoe groter de hoofddoek, hoe meer geld”. Maar vooral via je hoofddoek laat je zien welke gebeurtenis op dat moment voor jou belangrijk is. Op deze manier konden ervaringen worden gedeeld. Maandag 9 juli is dat: De viering van de afschaffing van de slavernij. 

Strijden voor cultuurintensieve zorg op maat

Rotterdam staat bekend om zijn culturele diversiteit. Logisch dat dit terug te zien is in de (ouderen)gezondheidszorg. Veel eerste generatie immigranten maken nu gebruik van de zorg. En dit brengt culturele uitdagingen met zich mee. Daarom wordt cultuurintensieve zorg op maat steeds belangrijker!

In Rotterdam en omgeving is zorginstelling Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) één van de zorginstellingen die cultuurintensieve zorg op grotere schaal aanbiedt. Deze zorginstelling heeft zijn eigen cliëntenraad, die sinds een jaar wordt aangevoerd door voorzitter Robert Chin On.

Robert is op dit moment vooral bezig met informeren en activeren van de achterban. Veel cliënten weten nog niet goed van het bestaan van de cliëntenraad. Een ander speerpunt is het informeren van andere cliëntenraden over de specifieke wensen rondom de cultuurintensieve zorg. Daar is nog een wereld te winnen!

Is cultuurintensieve zorg belangrijk?
Welke culturele achtergrond iemand ook heeft, iedereen kan te maken krijgen met ziekte, ouderdom of dementie. Vooral als iemand in een meer afhankelijke situatie komt, worden culturele gebruiken en tradities extra belangrijk. Dit speelt volop bij de eerste generatie immigranten, die hun culturele wortels in een andere cultuur hebben. Deze achtergrond vraagt om (cultureel) maatwerk, die steeds vaker in speciale culturele huizen wordt geboden. Zo heeft het MOB aparte huizen voor Nederlanders met een Chinese, Marokkaanse of Surinaamse
achtergrond. MOB heeft hiervoor medewerkers van verschillende biculturele achtergronden in dienst. De cliënten voelen zich hier prettig bij. Zo spreken de medewerkers de oorspronkelijke taal van de cliënten. De ervaring leert dat deze doelgroep specifieke behoeften heeft voor de praktische kanten van de zorgverlening. Robert: “Dit kunnen simpele dingen zijn. Zo wil een Surinaamse of Marokkaanse vrouw absoluut niet gewassen worden door een man. Andere culturele verschillen zijn bijvoorbeeld het soort eten en het moment van eten. En vergeet niet de inrichting en aankleding
van de gedeelde woonruimtes. Die ziet er in de ‘Chinese woongroep’ heel anders uit dan bij de Surinaamse of Turkse woongroepen. Het is belangrijk daar goed over na te denken, dit vergroot het welzijn van de cliënt.”

Uitdagingen voor de cliëntenraad
Robert heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het bereiken en activeren van de achterban. Dat hij zelf van Surinaams-Chinees afkomst is, is daarbij een mooie pre. Robert: “We zitten nu met drie mensen in de raad en zijn zeker nog opzoek naar nieuwe leden. Gelukkig maken we steeds meer het verschil voor onze multiculturele achterban. Het belangrijkste is dat zij ons nu kennen. En dat ze weten dat ze ons mogen benaderen voor extra informatie, maar ook met klachten en verbeterpunten.”

Steeds meer het verschil maken
“In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk dat je van je laat horen. Terwijl dit in veel niet westerse culturen niet geaccepteerd wordt. Dit zien we terug bij onze achterban. Zij laten nauwelijks van zich horen en zijn vooral heel dankbaar voor de zorg en aandacht die ze ontvangen. Dat is natuurlijk prima, maar het maakt onze rol als cliëntenraad een stuk lastiger. Daarom zijn we het afgelopen jaar vooral persoonlijk met de cliënten gaan praten. Belangrijk is dat de cliënten merken dat wij in Nederland juist openstaan voor deze vormen van samenwerking. Dat het positief is!”
“Dit is een lange weg, verreweg de meeste input komt van de medewerkers en familie. Dit komt ook omdat vanuit de culturele achtergrond de familie vaak intensief betrokken is bij de zorg. Het is in de Chinese, Marokkaanse of Surinaamse cultuur gebruikelijk dat je je ouders weer in huis neemt en ze verzorgt. Maar dat gaat in Nederland natuurlijk net even iets anders.”

Aandacht in de rest van Nederland
Door de culturele diversiteit van Rotterdam en omgeving is de cultuurintensieve zorg op maat daar vrij goed geregeld. Daarom is er bij cliëntenraden aandacht voor. Zo spart Robert regelmatig met de voorzitter van de cliëntenraad van Internos. Een vergelijkbare zorgaanbieder uit Dordrecht. Beide heren bezoeken samen congressen voor cliëntenraden, zoals die van NCZ. Daar merken ze dat
er bij veel zorginstellingen en cliëntenraden bijna geen aandacht is voor cultuurintensieve zorg op maat. Terwijl dit steeds belangrijker wordt! Daarom brengen ze dit graag onder de aandacht van
andere cliëntenraden. Dus mocht u als cliëntenraad hierover meer informatie willen dan staat Robert hier voor open. Zijn contactgegevens zijn via NCZ te verkrijgen!

Uit de praktijk
Bij Internos Thuiszorg in Dordrecht werden ze na twee overnames geconfronteerd met een ingrijpende gewijzigde achterband. Er behoorden ineens ook veel Turkse cliënten tot de achterban. Dit terwijl er in de cliëntenraad niemand een multiculturele achtergrond heeft. Een belangrijk punt van aandacht, waarin veel tijd en energie is gestoken. Tijdens congressen en landelijke bijeenkomsten
bleek het onderwerp cultuurintensieve zorg op maat, nauwelijks op de kaart te staan. De cliëntenraad van Internos heeft ondertussen het wiel zelf uitgevonden. Ze maken zich nu hard voor het organiseren van een workshop speciaal over dit thema. Daarnaast is cliëntenraadslid Jan van Varen graag bereid om zijn ervaringen met andere cliëntenraden te delen.

Bron: NCZ Magazine, juni 2018

Voorkom sociaal isolement, houd je ogen en oren open!

Ogen en oren gezocht om sociaal isolement in Rotterdam te melden!

Dit is de boodschap van Gert Paul  van het Hoff, gemeente Rotterdam. Op dinsdag 5 juni hebben meer dan 20 zorgmedewerkers van MOB een presentatie gekregen over het nieuwe meldsysteem van de gemeente van Rotterdam op Boekenrode.

Het meldsysteem vindt plaats via de website www.meldisolement.nl. Via deze website worden verschillende beroepsgroepen gevraagd melding te maken wanneer zij sociaal isolement vermoeden. Sociaal isolement is een ruim begrip in deze; het kan voorkomen dat een buurvrouw zonder enige melding al een paar dagen niet zichtbaar is tot een client die erg geïsoleerd leeft.

MOB werkt graag mee aan dit project. Onze medewerkers zijn erg betrokken bij hun clienten. Een van onze zorgmedewerkers merkt tijdens de presentatie op: “Sommige clienten krijgen meerdere keren per dag zorg maar zijn verder door hun gezondheid gebonden aan huis en vaak alleen. Ook dan is er sprake van een sociaal isolement” .

Deze mensen kunnen ook worden gemeld op de site, want redeneert Gert Paul: Uit onze ervaring blijkt dat elke aanmelding winst is, wij horen vaak terug wat fijn dat er aan mij gedacht wordt!

Afgelopen jaar zijn er 450 signalen binnen gekomen, 300 mensen zijn bezocht, hiervan waren 10 mensen een risicogroep. Het meldpunt in Rotterdam is een succes en zal landelijk geïmplementeerd worden.

“Community met elkaar, voor elkaar”.

Uit onderzoek van Tineke Fokkema ”Eenzaam en dan” (2005) blijkt dat eenzaamheid en depressie onder Turkse ouderen groter is dan onder andere allochtone ouderen. Als reden wordt onder andere genoemd de hoge verwachtingen, die Turkse ouderen hebben van de zorg door de kinderen voor hun ouders en depressieve en lichamenlijke klachten. Uit de praktijk moet echter worden geconstateerd dat de kinderen niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, overbelasting van zorgtaken ervaren en daardoor zelf gezondheidsproblemen ondervinden.

Door de financiële steun van Oranjefonds is het mogelijk dat Stichting Prefuru, Internos thuiszorg en werkgroep Merhaba een ontmoetingsplek voor Turkse ouderen starten.
Het bijzondere van deze ontmoetingsplek is dat cultuursensitiviteit centraal staat en aansluit bij hun belevingswereld. Het doel is dat de ouderen de plek ervaren als hun tweede huis. Zij voelen zich minder eenzaam, nuttig en gewaardeerd. Stichting Prefuru zal haar methodieken en expertise beschikbaar stellen om de inloop cultuursensitief en selfsupporting te houden.
De ontmoetingsplek voor en door Turkse ouderen is gestart op 7 mei 2018 met het werven van vrijwilligers en het bekend maken van het project.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Neli Soares 06- 34042992 of Margriet May 06-15440075. Meer informatie kunt u lezen in het persbericht.

Boekenrode promotie

Wij willen jou informeren over de activiteiten rondom Boekenrode.

Boekenrode promotie

Boekenrode is het nieuwe woon zorg centrum van MOB. We bieden 24 uurs persoonlijke zorg en ondersteuning in de woning van onze cliënten. Het is de bedoeling dat de clienten zoveel mogelijk regie houdt over hun eigen leven. In overleg met de cliënt wordt het zorgarrangement samengesteld. Er worden definitieve keuzes gemaakt hoe de zorg en ondersteuning in concrete activiteiten zal plaatsvinden.

Sinds de opening in januari zijn we bezig met netwerken en flyeren om dit onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in 12 nieuwe cliënten. Er is meer promotie nodig om de overige 21 woningen te vullen.

Voor meer informatie over dit project neem dan contact op met Lorien: 010 – 476 08 18.

Waar kan je onze promotie tegenkomen?

Er is een modelwoning gebouwd zodat potentiële huurders een idee kunnen krijgen van de mogelijkheden. 21 mei zal er gebruik worden gemaakt van een billboard bij de Maasboulevard. Zie de foto voor een impressie. Dit is ondersteunend voor de social media campagnes. Potentiële cliënten reageren op onze posts. Dit is natuurlijk erg positief.

Hoe kan je helpen?

Als je een social media lover ben en rij je toevallig in de week van 21 mei een keertje langs de Maasboulevard? Neem dan een foto met een grote glimlach en post het met de vraag ‘op een zoek naar een woning met zorg en ondersteuning? MOB helpt.’ Je kunt ook de social media berichten van ons delen, liken en taggen. Ben je niet van de social media, praat dan met veel enthousiasme over dit project in jouw netwerk.

Ideeën?

We staan altijd open voor nieuwe promotie ideeën. Onze Kaapverdiaanse collega’s zullen met een stand op 15 en 16 juni bij de Sodade festival staan om MOB in het algemeen te promoten, maar natuurlijk ook Boekenrode. Soortgelijke suggesties of ideeën zijn welkom. Mail aub naar k.thompson@mob.nu.

1 2 3 6