Ik moet er nog in groeien

8 juli 2024

Ahmed Kizilay is maatschappelijk werker in Rotterdam Zuid team 1, omgeving Riebeekstraat. Hij is sinds 2023 lid van de COR.

‘Ik ben benaderd, omdat de COR op zoek was naar nieuwe leden. Ik dacht: waarom ook niet. Op die manier ben ik als lid toegevoegd aan het team. Wat mij aansprak was om op te komen voor de belangen van de medewerkers.

Wat ik nu weet vóórdat ik bij de COR kwam is dat er veel bij komt kijken. Achter de schermer zijn er veel dingen die uitgezocht moeten worden, zowel in het belang van de medewerkers als de organisatie. Dus je moet met meerdere partijen rekening houden, terwijl ik daar in het begin helemaal geen idee van had. Bijvoorbeeld de wet en regelgeving waar de COR zich aan dient te houden en goedkeuring van de organisatie. Dat zijn zaken die nieuw voor mij zijn. Ik moet er nog in groeien. Andere collega’s die al langer lid zijn van de COR, geven mij toelichting en we krijgen ook training om effectief om te gaan met stukken die binnenkomen. Wat zijn onze rechten en plichten? Dat is kennis die ik nog verder moet ontwikkelen.

Bijvoorbeeld, er wordt een e-mail vanuit de directie gestuurd met het verzoek om akkoord/toestemming. Dat is het instemmingsrecht.
We nemen dat met elkaar door. Als wij het erover eens zijn dan geven we akkoord. Zo niet, dan wordt het weer besproken met feedback, voorstel of advies waarom wij daar geen akkoord voor geven.


COR en OR


COR is de centrale ondernemingsraad en is dit jaar, 2024, opgericht. Het was een verzoek vanuit de directie om meer samen te werken met de regio Dordrecht om efficiënt en tijdbesparend te werken. Veel zaken die besproken worden zijn ook van toepassing voor de regio Dordrecht.

Het is de bedoeling dat we meer samen gaan werken met de regio Dordrecht. Een aantal leden uit Rotterdam en Dordrecht zitten in de COR en daar maak ik ook deel van uit. Het zijn wat intensievere bijeenkomsten. Die gaan over gezamenlijke belangen.

De OR en COR bestaan naast elkaar. Omdat de gehele organisatie verschillende locaties heeft, is het handig om bepaalde onderwerpen centraal te regelen. Dat wordt besproken door de leden van de COR. Het zijn zaken die van invloed zijn op de gehele organisatie. Naast de COR is er ook de OR zowel in Rotterdam als de regio Dordrecht. Gebiedsgebonden zaken worden in de OR besproken.

Het verschil tussen de COR en OR is dat alle instemming en adviesaanvragen via de COR gaan. Als het om de belangen van Dordrecht gaat, dan neemt de afdeling OR Dordrecht de beslissingen. Als het over de gehele organisatie gaat dan neemt de COR de beslissing. Tevens heeft zowel Rotterdam als Dordrecht hun eigen voorzitters die ook deelnemen in de COR.

Samenwerken

Ieder lid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De taken zijn we nog aan het verdelen. Mijn kijk op de organisatie is veranderd in positieve zin, omdat er zoveel bij komt kijken op meerdere niveaus. Vanuit de directie, medewerkers en de afdelingen. Met iedereen moeten we rekening houden. Soms is dat wel moeilijk, omdat je de belangen van iedereen wilt respecteren. Je kunt nooit iedereen tevreden houden. Het is voornamelijk de balans voor de organisatie en medewerkers.

Tot nu toe merk ik dat je van bepaalde onderwerpen sterk afhankelijk bent van andere afdelingen, waardoor de vlotheid in het nemen van beslissingen vertraagd wordt. Wij hebben input en informatie nodig. Wij kunnen niet zelf bepaalde zaken gelijk beslissen. We hebben medewerking nodig van alle afdelingen. Ik vind dat jammer, omdat je een vlotte doorloop wilt hebben in de onderwerpen die op ons bordje liggen. We verwachten medewerking van alle afdelingen en dat er op tijd gereageerd wordt.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat de samenwerking en communicatie tussen de afdelingen verbeterd kan worden. In het proces en de snelheid van het nemen van beslissingen die ons allemaal aangaan zou dat heel veel uitmaken in positieve zin.’

Overleg

De COR overlegt één keer in de zes weken. De locaties van de overleggen is afwisselend. 
Wil je meer weten, heb je interesse om een overleg bij te wonen of heb je tips? Neem contact op met COR via cor@mob.nu.

 

 

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.