Werken aan vooruitgang

INNOVATIE

thuiskomen in de zorg - MOB

In onze organisatie houden we ons continue bezig met het optimaliseren en digitaliseren van processen om onze medewerkers en clienten in hun zorg zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Zo werken alle medewerkers met Nedap Ons. Een digitaal informatiesysteem dat we veilig kunnen gebruiken in onze dienstverlening aan cliënten. U kunt hierbij denken aan: slim rapporteren, tijdregistratie en digitale metingen. Het andere digitale informatiesysteem is CarenZorgt. Hierdoor hebben wij geen papieren dossiers meer bij onze cliënten thuis.
Ook werken we met Boomerweb, een medicatiecontrole-app. Met deze app kunnen wij medicatie toediening nogmaals controleren en optimaal samenwerken met de apotheek.
Deze digitale informatie systemen zorgen ervoor dat medewerkers meer tijd hebben voor hun cliënten.

In onze organisatie worden verschillende nieuwe initiatieven opgepakt om te werken aan vooruitgang. Dit doen we in de verpleegzorg, de wijkverpleging, de individuele begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning. Individuele begeleiding kan ondersteund worden door bijvoorbeeld sensoren, om zo een dagritme te monitoren en zorg kan worden aangepast. Samen met een partner die gespecialiseerd is op dit gebied en betrokken gemeenten zullen we deze dienstverlening verder optimaliseren.

Onze organisatie deelt graag haar ervaringen met anderen. We werken in deze nieuwe projecten met samenwerkingspartners en brancheorganisaties. Enkele initiatieven zijn: innovatielab.nl, werkgroep innovaties in samenwerking met zorgthuis.nl.Elke verandering begint met een idee!Hulpmiddelen voor onze clienten

PRODUCTEN


In deze tijd worden er volop hulpmiddelen ontwikkeld voor onze clienten.
Onze clienten, die vergeetachtig zijn, kunnen gebruiken maken van Medido. Dit systeem geeft op een aangegeven tijd een signaal af zodat de client weet welk medicijn er op dat moment ingenomen dient te worden.www.medido.nl.

Wilt u een veilige leefomgeving? Elektronische toegangsbeveiliging kan u een veilig gevoel geven.

Via onze partner Vegro worden we ondersteund in de modernste hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor tillen. U kunt hierbij denken aan tilliften, til technieken etc. www.vegro.nl.Community met betekenisvolle ontmoetingen

STICHTING MIJ


MIJ is een community van maatschappelijk betrokken professionals die elkaar inspireren, stimuleren en ideeën met elkaar uitwisselen rondom sociale innovatie.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een app om het werk van mantelzorgers te verlichten of een techniek om een gezonde leefstijl te bevorderen. Alle ideeën met verander impact zijn welkom.

Wil je weten wat er op dit moment besproken wordt in de MIJ community? Kom dan naar de MIJ Monday. Op de eerste maandag van de maand word je vanaf 16 uur  helemaal bijgepraat. Wil je weten waar? Kijk dan op www.mij.nl.
Steun voor mensen met dementie

MANY ME


MOB is coördinator van het internationale project Many-Me. Many-Me is: “een “sociaal interactief zorg systeem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie”. Een Europees project in het kader van het zgn. AAL (Active and Assisted Living) Programma.

Many-Me valt onder de 2016 call “Living well with dementia”. Naast MOB uit Nederland, doen er ook technische partners mee uit Roemenië, Zwitserland en Cyprus. Bovendien zijn er 4 eindgebruikersorganisaties bij betrokken die samen met hun oudere cliënten de Many-Me oplossing uit proberen. Naast MOB, zijn dat organisaties uit Zwitserland, Oostenrijk en Cyprus.
Veiligere IT-omgeving

Met Office 365


De MOB-medewerkers werken in een groot aantal plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. Zij hebben geen vaste werkplek omdat ze bij de cliënten thuis werken. Het aanbieden van een digitale werkplek is daarom van essentieel belang voor MOB.

Door de overname van Internos thuiszorg kwamen twee cloudplatformen (G-suite en Microsoft) samen. Het behouden van twee omgevingen was niet wenselijk en tijdrovend m.b.t. onderhoud, beheer en innovatie. Om hogere kwaliteit dienstverlening naar hun medewerkers te bieden, was het noodzakelijk om één platform te kiezen en hiernaartoe te migreren. MOB heeft een bewuste keuze gemaakt om over te gaan naar de Microsoft suite.

Voor de medewerkers zit de toegevoegde waarde in de gebruiksvriendelijkheid van Office 365. De laagdrempelige manier van communiceren en informatie delen in Office 365 zorgt voor een efficiëntere samenwerking.

De volgende stap is het verder automatiseren van IT-activiteiten. MOB heeft onder andere gekozen voor Intune en Autopilot.

Lees meer over de samenwerking hier. 
Heeft u tips? Denk aan ons.

MAIL EEN IDEE NAAR ONS

Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.