Werken aan vooruitgang

INNOVATIE

Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

Goede innovatie ontwikkel je met de doelgroep

In onze organisatie houden we ons continu bezig met het optimaliseren en digitaliseren van processen om onze medewerkers en cliënten in hun zorg zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Zo werken alle medewerkers met Nedap Ons. Een digitaal informatiesysteem dat we veilig kunnen gebruiken in onze dienstverlening aan cliënten. U kunt hierbij denken aan: slim rapporteren, tijdregistratie en digitale metingen. Daarnaast werken we met het digitale informatiesysteem CarenZorgt. Hierdoor hebben wij geen papieren dossiers meer bij onze cliënten thuis.

In onze organisatie worden verschillende nieuwe initiatieven opgepakt om te werken aan vooruitgang. Dit doen we in de verpleegzorg, de wijkverpleging, de individuele begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning.Voor ons betekent innovatie verbeterenZelfstandig een telefoon bedienen

EASIERPHONE


Onze eerste testpersoon heeft de Easierphone testtelefoon overhandigd gekregen. De eerste testperiode duurt twee maanden. Het is de bedoeling dat de app uiteindelijk door iedereen, die daar behoefte aan heeft, gebruikt kan worden. Voordat het zover is gaan we eerst kijken of de app goed werkt en wat eraan verbeterd kan worden. Voor de volgende testperiode hebben we ook testpersonen (cliënten van Internos) nodig met een Android telefoon.Eenvoudig zelfstandig ogen druppelen

DRUPPELBRIL


Het kan wel eens lastig zijn voor cliënten om hun ogen te druppelen zonder te morsen. De zorgmedewerker komt dan langs om te helpen bij deze handeling. Met een druppelbril kunnen cliënten zelf hun ogen druppelen. In de bril zitten drie gaatjes waar bijna alle flesjes inpassen. Het flesje wordt in de juiste opening geplaatst, de bril wordt opgezet en de druppel valt precies in het oog. MOB heeft een pilot gedraaid waarbij tien cliënten de bril konden testen. De reacties waren zeer positief. Op deze manier heeft de cliënt een stukje zelfstandigheid terug.Steun voor mensen met dementie

MANY ME


MOB is coördinator van het internationale project Many-Me. Many-Me is: “een “sociaal interactief zorgsysteem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie”. Een Europees project in het kader van het zogenaamde AAL (Active and Assisted Living) Programma.

Many-Me valt onder de 2016 call “Living well with dementia”. Naast MOB uit Nederland, doen er ook technische partners mee uit Roemenië, Zwitserland en Cyprus. Bovendien zijn er vier eindgebruikersorganisaties bij betrokken die samen met hun oudere cliënten de Many-Me oplossing uitproberen. Naast MOB, zijn dat organisaties uit Zwitserland, Oostenrijk en Cyprus.Minddistrict

Dit project is gericht op het implementeren van het online module platform Minddistrict binnen de Wmo in Rotterdam. Minddistrict is ingericht binnen de organisatie, medewerkers zijn getraind in het gebruiken van het systeem en ze zijn gestart met het werken met het systeem. Om het gebruik van Minddistrict binnen de Wmo te borgen wordt in 2023 een door de organisatie ontwikkelde module geëvalueerd en gefinetuned. Ook krijgen medewerkers een tweede training in het gebruik van Minddistrict.

Intervisie en intercollegiale toetsing

In 2022 is gedurende het gehele jaar dit project uitgevoerd door intervisie en intercollegiale toetsingsmomenten in te plannen. Doel van het project is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen in het zorgproces; het bereiken van een leereffect voor de groep en het individu; het verkrijgen van nieuwe inzichten en verbetervoorstellen voor toekomstig professioneel handelen; praktijk verbetering en kwaliteitsverbetering voor indiceren; kennis uitwisselen tussen de teams; van elkaar leren en verbeteren; eenduidigheid binnen de regio’s; praktijkvariatie verminderen.

Digideal010 PGO

Binnen dit project is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) door onze cliënten. Bij het project zijn 100 cliënten, 75 mantelzorgers en 150 medewerkers betrokken. De resultaten van het project zijn gedeeld met de Gemeente Rotterdam.

MOMO Bedsense

Een studie naar bedsensoren waarin we hebben gekeken of de Momo Bedsense helpt met persoonsgerichte zorg voor de bewoners; de nachtrust van de bewoners verbetert; werkdruk vermindert voor de nachtdienst. De BedSense ligt onder het matras van de bewoner en heeft een app voor zorgmedewerkers. In de app zie je of een bewoner rustig en veilig in bed ligt. Je ziet hoe lang iemand in dezelfde houding ligt en of de bewoner onrustig is. Je kan ook zelf seintjes instellen. De Bedsense wordt met toestemming van de cliënt ingezet. Dit project is succesvol afgerond. De conclusie van de studie is dat de bedsensoren van toegevoegde waarde zijn.

Verbeterlab

In het verbeterlab van de organisatie worden kansgebieden benoemd, knelpunten uitgewerkt en oplossingen bedacht. In 2022 zijn onder meer de volgende thema’s in het verbeterlab behandeld.

  • Nedap app is beter werkend gemaakt op de werktelefoons. Medewerkers kunnen nu makkelijker bij documenten en formulieren.
  • Bereikbaarheid van de organisatie voor cliënten onderzocht door middel van een knelpuntenreis.
  • Overzichtelijk houden van cliëntgegevens bij langdurig casemanagement.
  • Project verslaglegging met als doel het proces van verslaglegging laagdrempeliger en makkelijker te maken voor de medewerkers

Heeft u tips? Denk aan ons.

MAIL EEN IDEE NAAR ONS

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.