Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

Een persoonsgerichte zorgaanbieder met oog voor diverse culturen


Wij zijn dé persoonsgerichte zorgaanbieder met oog voor diverse culturen. Wij bieden (thuis)zorg in de regio’s Amsterdam Amstelland, Rotterdam- Rijnmond en Drechtsteden

 • Wat is een zorginstelling?
 • Hoe werkt een zorginstelling als MOB?
 • Welke diensten worden bij een zorginstelling als MOB aangeboden?
 • Welke aandoeningen behandelt een zorgaanbieder?
 • Voor wie is een verpleeghuis geschikt? 
 • Waarom een zorginstelling als MOB?

Wat is een zorginstelling?

Bij een zorginstelling kunt u denken aan een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of een ggz-instelling.

Als u de hele dag zorg of toezicht nodig heeft, komt u in aanmerking voor verblijf in een zorginstelling. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld.

MOB ondersteunt u zo dat u (nog steeds) deel kunt uitmaken van de maatschappij. Iedereen is anders en zo divers is onze organisatie ook. Onze kracht komt voort uit de diversiteit van onze cliënten en onze medewerkers.

Hoe werkt een zorginstelling als MOB? 

Onze werkwijze kenmerkt zich door onze multiculturele en innovatieve aanpak. Deze aanpak zorgt ervoor dat we dichtbij onze cliënten staan. We worden door zorg, samenwerking en cultuur verbonden. Onze zorgorganisatie voert twee merknamen: MOB en Internosthuiszorg . Onze zorgappartementen zijn in Rotterdam-Rijnmond: de Boomgaard (Chinees), Boekenrode, Beyt Essalem (Islamitisch). 

Raad van Commissarissen

Onze zorgorganisatie heeft als vennootschap een raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

Lees meer over de raad van commissarissen >>

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en behartigt zo goed mogelijk hun belangen. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de cliënten. Voor het uitbrengen van adviezen is het van belang dat de cliëntenraad goed op de hoogte is van wat er onder de cliënten leeft. De cliëntenraad functioneert volledig onafhankelijk en zelfstandig. Lees hier meer >>

Onze partners

Onze organisatie werkt met diverse partners samen om goede zorg te leveren. We zijn aangesloten bij stichting Drechtzorg. Hier worden verschillende projecten gerealiseerd. Tevens doen we mee aan verschillende projecten, zoals CVA nazorg en Palliatieve zorg. Lees meer over hoe wij met partners werken >>

Innovatie

In onze organisatie worden verschillende nieuwe initiatieven opgepakt om te werken aan vooruitgang. Dit doen we in de verpleegzorg, de wijkverpleging, de individuele begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning. Individuele begeleiding kan ondersteund worden door bijvoorbeeld sensoren, om zo een dagritme te monitoren en zorg kan worden aangepast. Samen met een partner die gespecialiseerd is op dit gebied en betrokken gemeenten zullen we deze dienstverlening verder optimaliseren. Lees meer >>

Welke diensten worden bij een zorginstelling als MOB aangeboden?

Naast thuiszorg bieden wij 24 uurs zorg, wijkverpleging, verpleging, zorg aan huis, huishoudelijke hulp en ondersteuning voor dementie. Bij onze woon-zorg centra wonen onze ouderen zelfstandig en worden door middel van alarmering ondersteund met 24 uurs. 

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Wonen met zorg
 • GGZ
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke verzorging
 • Maatschappelijke ondersteuning

Lees meer over de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Welke aandoeningen behandelt een zorgaanbieder?

Onze professionals kunnen helpen met verschillende aandoeningen. 

 • Dementie
 • Palliatieve zorg
 • Wondzorg (internos)

Wat voor type cliënten helpen we? 

Onze zorg en ondersteuning is afgestemd op senioren, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij willen een bijdrage leveren aan de veelkleurigheid van zorg binnen de samenleving. 

MOB heeft verschillende teams die gespecialiseerd zijn in de Turkse, Marokkaanse, Chinese, Hindoestaans- Surinaamse en Kaapverdiaanse cultuur.

Waarom een zorginstelling als MOB?

Wij zijn dé persoonsgerichte zorgaanbieder met oog voor diverse culturen. Als je in een instelling verblijft ontvang je de nodige zorg en behandelingen die passen bij jouw zorgprofiel. Hieronder valt bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • (Algemene) geneeskundige zorg die je nodig hebt vanwege je je beperking, aandoening of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Begeleiding en vervoer

Onze kracht is zichtbaar in de dagelijkse zorg en ondersteuning. MOB heeft verschillende teams die gespecialiseerd zijn in de Turkse, Marokkaanse, Chinese, Hindoestaans- Surinaamse en Kaapverdiaanse cultuur. Ook zijn er spreekuren die geheel in deze talen worden gehouden.

Onze zorgorganisatie heeft nu 17 zorg-loketten, 2352 cliënten en 691 medewerkers verdeelt over Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden. Wilt u meer over onze organisatie, onze zorgactiviteiten en financiën lees verder in ons jaarverslag 2018. Lees meer over onze organisatie >>

CONTACT ROTTERDAM-RIJNMOND

010 47 60 818
info@mob.nu


CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 64 83 38
zorglijn@internosthuiszorg.nl


CONTACT AMSTERDAM-AMSTELLAND

029 77 44 033
zorgregie.amstelland@mob.nu

mob-persoonsgerichte-zorgaanbieder

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.