jaargang 1 | nummer 1 | augustus 2021

Thuiskomen bij de woonzorgcentra


Wat is uw naam en leeftijd?
Ik ben T. S. Wong (90).

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Mijn dochter heeft het voor mij geregeld. Zij had van kennissen gehoord over De Boomgaard.

Waarom heeft u voor ons gekozen?
Omdat het woonzorgcentrum speciaal bestemd is voor de Chinese ouderen.

Hoe lang bent u al cliënt bij de Boomgaard?
Ik woon al bijna twee jaar in de Boomgaard.

Wat vindt u prettig aan de zorg van de Boomaard? Waarom?
Ik vind het goed dat er 24 uurszorg wordt geleverd en de medewerkers spreken bijna allemaal Chinees.

Welke elementen zijn daarbij het belangrijkst?
Dat ik rechtstreeks met de medewerkers kan communiceren en er elke dag een Chinese maaltijd wordt gekookt.

Welke activiteiten vindt u het leukst? Waarom vindt u dat leuk?
De filmmiddag en de praatgroep.

Zouden wij er nog activiteiten aan toe kunnen voegen?
Geen idee. Ik vind het prima zo.

Wat kunt u vertellen over het wonen in de Boomgaard?
Het doet mij denken aan het dorp van het land van herkomst. Ik kan de deur van mijn woning openhouden en toch voel ik me veilig. De Boomgaard lijkt op een drop. Wij ken- nen elkaar en wij praten elke dag met elkaar. Dat vind ik heel fijn.

“Ik vind het belangrijk voor mijn cliënten dat ze hun oude dagen in een vreemd land blij kunnen voelen.”
Zorgcoördinator Yuk Ling Chan (55)

‘Mijn carrière bij MOB begon op de Graaf Florisstraat. Daar ben ik gestart als maatschappelijk werker in 2008. Na verloop van tijd kwam daar ook de dagbesteding bij voor Chinese ouderen. Al pratend met de directeur kwamen we erachter dat de zorg bijgesteld moest worden. Op die manier konden we voldoen aan de wensen van de Chinese ouderen. De 24-uurs zorg was er niet en daar was wel behoefte aan. Toen ontstond het idee om een woonzorgcentrum op te zetten voor Chinese ouderen waar ook 24-uurszorg geleverd kon worden. Vervolgens heb ik een onderzoekje gedaan bij de Chinese kerk en de Chinese verenigingen in Rotterdam Rijnmond. Daarna heb ik contacten gelegd om te kijken of er behoefte was aan een woonzorgcentrum voor Chinese ouderen.

Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging en ben mij volledig op de zorg gaan richten. Ik had geen zorgachtergrond dus moest alles leren. Ik heb samen met mijn zus Yuk Kuen een opleiding niveau 4 gevolgd, die ik in drie jaar heb afgerond. Ik heb ook veel geleerd van collega’s op de werkvloer die veel werk- ervaring hadden in de zorg.

Naast mijn opleiding, wat voornamelijk theorie gericht was, leerde ik hoe je mensen moest verzorgen, de verpleegkundige handelingen.’ Een ingrijpende verandering voor mij was om van maatschappelijk werker over te stap- pen naar de verpleging. De inhoud van het werk is anders. Bij het maatschappelijk werk had ik voornamelijk een adviserende rol en nu zit ik midden in de verzorging. In deze positie moest ik ervoor zorgen om een team op te zetten. Daarnaast zorg te verlenen en niet te vergeten het overleg met de familie van de cliënten. Het totaal pakket dus. Het team moest nog verder vorm krijgen. We hebben er zeven jaar over gedaan om een team te vormen met een zorgachtergrond. We werken nu met mensen van niveau 2 tot en met 4. De grootste uitdaging in het werk is om voldoende personeel te hebben om elke minuut, zeven dagen in de week, 24 uur per dag zorg te leveren. Het lukt wel, maar soms is het echt aanpoten als er een tekort is in de planning. Bij een eventueel te kort, dan spring ik zelf bij. Ik krijg de meeste voldoening uit mijn werk als de bewoners zich gelukkig voelen en mijn team plezier beleeft aan de werkzaamheden. Ik vind het belangrijk voor mijn cliënten dat ze hun oude dagen in een vreemd land blij kunnen voelen. De Chinese ouderen komen uit China, Hong Kong en Singapore.

Voor nu en in de toekomst van de Boomgaard is dat wij de mensen kunnen blijven verzorgen, de cliënten uit hun isolement halen en de kwaliteit van het team versterken.’

No more posts

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.