Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

Wat doet een wijkverpleegkundige?


Een wijkverpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. Een wijkverpleegkundige geeft u ook medische zorg, als dat nodig is. De taken van een wijkverpleegkundige zijn over het algemeen de volgende:

Verzorgende en verpleegtechnische taken

 • Assisteren bij de persoonlijke verzorging van patiënten (wassen, afdrogen, aan- en uitkleden, verschonen, etc.)
 • Observeren van patiënten en zo nodig adequaat ingrijpen
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen (zoals het inbrengen van een katheter en het aanbrengen van een infuus)

Coördinerende en coachende taken

 • Aansturen van de verpleegkundigen in de wijk
 • Ontwerpen en verbeteren van de zorgvoorzieningen
 • Analyseren van de behoefte aan zorg
 • Inspelen op ontwikkelingen in de wijk

Voorlichtings- en overlegtaken

 • Voorlichten van buurtbewoners over zorg en gezondheid, bijvoorbeeld in buurtcentra of consultatiebureaus
 • Verstrekken van informatie en advies bij mensen thuis
 • Voeren van overleg met ziekenhuizen, huisartsen, het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) en het Zorgkantoor

Waar bevinden onze wijkverpleegkundigen? 

Onze wijkverpleegkundigen zijn actief in de regio’s Rotterdam,- Rijnmond, Amsterdam Amstelland en Dordrecht-Drechtsteden. Leer meer over MOB >>>

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgende.

Wijkverpleegkundigen zijn professionals in dienst bij ons. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij:

 • uw gemeente;
 • het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis);
 • de huisarts;
 • de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

CONTACT ROTTERDAM-RIJNMOND

010 47 60 818
info@mob.nu


CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 64 83 38
zorglijn@internosthuiszorg.nl


CONTACT AMSTERDAM-AMSTELLAND

029 77 44 033
zorgregie.amstelland@mob.nu

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.