ZORG VERLENEN BIJ EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN


Bij een grote kans op extreme weersomstandigheden weer geeft het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een waarschuwing af d.m.v. het Hitteplan of Weeralarm, zodat de organisatie op tijd maatregelen kan nemen.

Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan:

 • Extreme gladheid of ijzel door op of aanvriezen van natte weggedeelten of sneeuwresten .
 • Extreme regen, stortbuien, met hinder voor het wegverkeer
 • Extreme windsnelheden, storm, harde wind en windstoten met hinder voor het wegverkeer. Hierbij geldt als uitgangspunt waarschuwingen van de overheid (weeralarm)
 • Mist , als het zicht minder is dan 200 meter met hinder voor het wegverkeer
 • Tropische temperatuur van 30 graden of hoger
 • Hittegolf

Wanneer code oranje wordt afgegeven door het KNMI maken we onderscheid tussen uitstelbare en niet uitstelbare/ noodzakelijke zorg.

Het uitgangspunt is dat wij trachten te zorgen dat cliënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben, hetzij door medewerkers van de organisatie hetzij door mantelzorgers, inzet van buren of zorg op afstand (telefonische controle) Er wordt altijd gezocht naar alternatieven.

Noodzakelijkzorg wordt uitgevoerd zoals:

 • Medische zorg rondom pompen, dagelijkse wondzorg, injecteren van insuline, e.d.
 • Cliënten die niet zonder hulp naar bed kunnen en waar geen mantelzorg aanwezig is, of in de buurt woont om deze taken over te nemen.
 • Cliënten die niet zonder hulp naar het toilet kunnen, waarbij geen mantelzorg of andere alternatieven aanwezig zijn.

Bij extreem slecht weer kunt u zorg verwachten van een ander medewerker, dan u gewend bent

 • Het is onvermijdelijk dat er dan een medewerkers worden ingezet, die bij u in de buurt wonen.

Bij hitte

 • Kan er een ander dienstrooster wordt toegepast
 • Ook kunnen de regels omtrent kleding wat versoepelen.
 • Mogen medewerkers vaker korte pauzes nemen
 • Worden( zware) lichamelijke inspanning zoveel mogelijk vermeden
 • Wordt er bij een temperatuur hoger dan 28 graden niet gedoucht
 • Daarentegen ligt de toegestane binnentemperatuur weer een stuk lager (tussen de 25°C en 23°C graden) en er weinig tot geen toestroom is van frisse lucht.

HO kent HO uitgestelde taken, bijvoorbeeld:

Strijken, ramen zemen, badkamer en wc tegels soppen, deuren afnemen , keukenkastjes uitruimen en schoonmaken.

Wel uitgevoerd wordt:

 • Maaltijd verzorgen/opwarmen, kleding wassen, afwassen, wc schoonmaken en gefaseerd stofzuigen en dweilen.
 • Bij bedlegerige cliënten wordt dagelijks het bed verschoond

Infographic

Download deze tips bij hitte


Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.