Bij mij kun je altijd terecht

13 mei 2022

collega MOB

“Dat is echt zo, het is wie ik ben en waar ik voldoening uithaal” In gesprek met Emine Tanriverdi lopen deze waarden als een rode draad door het interview.

Regelaar en organisator

“Van jongs af aan regel ik allerlei zaken. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik klaar sta voor anderen. Misschien is mijn verhaal op een of andere manier ook wel herkenbaar voor collega’s.

Op zesjarige leeftijd kwam ik uit Turkije naar Nederland. In Turkije ging ik nog niet naar school, maar ik kon al wel lezen en schrijven. Na aankomst in Nederland ging ik direct naar school. Ik kende de Nederlandse taal (en de cultuur) nog niet. Wat ik mij nog goed kan herinneren is dat ik een woord in het Turks mocht opschrijven. Ik had het goed opgeschreven en ik kreeg allemaal stickers als beloning. Het was een geweldig gevoel. Vanaf dat moment dacht ik: nou moet ik het zelf doen. Ik heb de Nederlandse taal onder andere geleerd door veel boeken te lezen en televisie te kijken.

Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Tijdens mijn atheneum kwam mijn moeder in de avond nog eten of drinken brengen als ik nog mijn huiswerk aan het maken was.  Ook mijn vader motiveerde mij met zijn credo: Beteken iets voor de maatschappij! Dat is ook de richting die ik en mijn broer Ismail hebben gekozen. Mensen helpen en van betekenis zijn voor anderen.”

Cliënten hebben vertrouwen in je

”Via mijn studie psychologie heeft alles een plek gekregen. Als tiener was ik al betrokken bij de gezondheid van mijn vader. Ik ging met hem mee naar het ziekenhuis om te vertalen wat de artsen vertelden. Het regelen van de papieren en daarnaast ook emotionele steun verrichten. Eigenlijk voor mij heel vanzelfsprekend.

Tijdens mijn studie psychologie ben ik twee dagen per week als maatschappelijk werker voor MOB gaan werken. Gedurende mijn werk in de praktijk leerde ik veel over maatschappelijk werk. Daarbij behoren de juridische, hiërarchische en sociale bijkomstigheden. Ik heb veel van mijn cliënten geleerd. Eén cliënt  in het bijzonder heeft mij veel gebracht. Door haar situatie heb ik zoveel geleerd. Van dakloos zijn en
uithuisplaatsing van haar kinderen. Aanbrengen van meer structuur, een woning regelen, zicht krijgen op het inkomen en haar dierbaren weer thuis om haar heen. Cliënten hebben vertrouwen in je en ik wil ze niet teleurstellen. Wat mij heeft gevormd in mijn werk is het verschil dat je kunt maken voor iemand.

Ik denk vaak terug aan de uitspraak van een professor uit mijn studie: Het beste middel om te genezen is praten en bewegen. Ik geloof daarin. Beweging zit in (kleine) stapjes maken. Als een cliënt met bijvoorbeeld schulden, de post (rekeningen) durft te openen dan ben ik trots op deze cliënt.

Je kunt altijd bij mij terecht

“Mijn vrienden en collega’s zien mij als een organisator, een energiek iemand. Ik houd ook van afwisseling in mijn werk. In mijn werk voor onze organisatie heb ik ook verschillende petten op. Ik ben psycholoog bij SANE, maatschappelijk werker, klachtenfunctionaris, zorgcoach en procescoördinator WMO (Zuid2). Het is veel, maar juist deze afwisseling geeft mij energie en ook de input om mijn werk voor cliënten en medewerkers goed te kunnen doen. Als coördinator leer ik samen met het team op basis van gelijkwaardigheid en collegialiteit. Deze waarden zorgen voor mijn werkplezier.

Als zorgcoach begeleid ik medewerkers om zo goed mogelijk het werk te kunnen doen, om zo verzuim tegen te gaan. Collega’s kunnen contact met mij opnemen als ze last hebben van stress of spanning. Ook bij financiële problemen en zij niet weten wat ze moeten doen als er opeens een deurwaarder aan de deur staat. En denk bijvoorbeeld ook als je jezelf verder wilt ontwikkelen, maar niet weet hoe je dat aan moet pakken. Je kunt altijd bij mij terecht.”

Leren en innoveren

Mijn verschillende werkzaamheden zorgen voor uitdaging in mijn werk. Het lijkt mij ook interessant om verder te studeren. Bijvoorbeeld een opleiding over EMDR-therapie (traumaverwerking) of schematherapie. In mijn werk gebruiken we verschillende innovatieve middelen. Zo werk ik als psycholoog met e-health programma’s. Dit zijn ondersteuningsprogramma’s waarbij de cliënt ondersteunt wordt om doelen te halen. Ook met de WMO-groep in Rotterdam werken we nu meer digitaal. Iedereen heeft de juiste digitale middelen. Een innovatief project waar we mee werken is minddistrict. Dit is een e-learning module voor onze WMO-cliënten. Deze digitale middelen zijn een toevoeging naast het persoonlijk contact dat we hebben met cliënten.

Thuiskomen in deze organisatie betekent voor mij: herkenning. Ik en niet alleen ik, ook mijn collega’s weten wat de hulpvraag is. Cliënten verwoorden dit ook naar ons: Je begrijpt mij zo goed. Dat komt omdat we al helpen van kinds af aan. Wij weten hoe het is. Cliënten zien ons misschien als familie, maar voor ons is het werk. Als hulpverlener hebben we een grote verantwoordelijkheid.”

Heb je een hulpvraag aan Emine als zorgcoach? Neem dan gerust contact op met e.tanriverdi@mob.nu


Thuiskomen in de zorg

Onze zorgmedewerkers helpen u graag met: verpleegkundige zorg, gespecialiseerde verpleegkundige zorg, thuisbegeleiding en huishoudelijke zorg. In onze zorgverlening houden we rekening met culturele en levensbeschouwelijke leefwijze. Onze medewerkers en cliënten komen veelal uit dezelfde wijken. Onze cliënten kunnen op een zelfgekozen wijze zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen. Indien u niet meer thuis kunt wonen dan hebben we in Rotterdam ook woonzorgcentra.

Ruim 700 medewerkers, 2400 cliënten. Werkzaam in Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland.

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.