In gesprek met Magda Damen, Adviseur Kwaliteit en Beleid

8 augustus 2022

Kwaliteit hangt niet alleen aan de muur. Het is van ons allemaal.

Stel je eens voor: wie is Magda?

Ik heb een pedagogische achtergrond. Na 15 jaar hierin werkzaam te zijn geweest, ben ik in de zorg gerold. Om mij goed te kunnen inzetten voor de afdeling en mijn taken, heb ik een studie Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement gevolgd en de gehele AVG wet uit mijn hoofd geleerd. (Red. dit is een grapje). Viadetachering ben ik bij MOB terecht gekomen. Na twee jaar samenwerken ben ik in 2014 volledig voor MOB gaan werken. Sinds 2016 ook voor Internos.

Samen met Zaineb vormen wij de afdeling kwaliteit. Binnen de organisatie wijzen wij medewerkers de weg in alle procedures en wet- en regelgeving. Met name de kwaliteit in de wijkverpleging en privacy. Zaineb bewaakt de kwaliteit van de woonzorgcentra, WLZ en innovaties.

Wat is kwaliteit?

De term kwaliteit spreekt niet voor zichzelf, maar wordt altijd bepaald door mensen. Iedereen vindt kwaliteit belangrijk, maar maatstaven kunnen verschillen.

Kwaliteit binnen de zorg speelt zich op verschillende niveaus af. Die van de medewerker, de cliënt en het leveren van de zorg. De kwaliteit van de zorg moet veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. En ook nog tijdig worden gegeven.  De kwaliteit van de medewerker wordt bepaald door zijn deskundigheid, bekwaamheid en zijn professionele houding.

Deze normen komen vanuit verschillende kwaliteitsnormen en wetgevingen. De zorg kent er vele. Alsafdeling Kwaliteit en Beleid is het steeds zoeken naar overlappingen binnen al deze normen, wetten en regelgeving en daar beleid en procedures op te maken. Met het volgen van al deze regels wil nog niet zeggen dat je kwaliteit dan goed zit.

Kwaliteit, is ook een beleving/verwachting die voornamelijk door de cliënt wordt gedaan richting een medewerker. Hoe tevreden is deze met de zorgverlening?

Zo kan het zijn dat een medewerker alles volgens de regels en procedures doet. Maar niet in de belevingswereld van de cliënt voldoende tijd en aan aandacht heeft voor de cliënt of heel erg taakgericht werkt. Dit heeft dan invloed op de kwaliteitsbeleving van de zorg van de cliënt.

Hoe is het met de kwaliteit van de organisatie?

Met de kwaliteit van de organisatie zit het wel goed, maar daar moeten we wel met elkaar blijven werken. Zo onderzoeken wij continu of de medewerkers en de organisatie aan de gewenste kwaliteit voldoen. Wij voeren interne audits uit op de processen en jaarlijks voert een extern bureau een audit uit voor het kwaliteitscertificaat PREZO. De uitkomsten vormen dan weer de basis voor de organisatie om te verbeteren. Realiseer je wel dat verbeteringen tijd en veel geduld kosten.

Juist in deze tijd waarin het nijpende tekort aan zorgpersoneel voelbaar is en corona voor veel (gedwongen) aanpassingen heeft gezorgd. Zorgcoördinatoren moesten en moeten alle zeilen bijzetten om de zorg tijdig te kunnen leveren en worden zorgmedewerkers extra ingezet. Dit heeft werkdruk en werkstress tot gevolg die ook invloed hebben op de kwaliteit.

Als afdeling beweeg je daarin mee. Zo zoeken wij naar innovatieve oplossingen die taken weghalen, zodat er tijdwinst te behalen valt.

Wat vind je het leukste aan je werk

Het leukste aan mijn werk is, dat geen dag hetzelfde is. Naast kwaliteit en beleid heb ik onderwerpen zoals onder andere Preventiemedewerker en Interne Privacy Adviseur in mijn portefeuille. Regelmatig word ik om advies gevraagd over deze onderwerpen. Soms willen zorgcoördinatoren dat ik aansluit bij een overleg en de medewerkers informeer over onderwerpen waar ze tegenaan lopen. Soms is er een gevoel van “emergency”. Help! Ik moet Magda bellen! Omdat ze willen dat je met ze meedenkt over een casus waar ze tegenaan lopen, of er is plotseling een cliënt met een besmettelijke ziekte en het protocol niet vindbaar of voor handen. Dit vereist snel schakelen en handelen in research doen, beleid maken en goed infomeren en communiceren.

Leuk is ook dat je de organisatie en medewerkers ziet groeien in kwaliteit en in omvang. Mooie woonzorgcentra erbij. Er is aandacht voor jou als persoon en voor je persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zijn er leuke attenties, teamuitjes en personeelsfeestjes. Al met al een leuke organisatie om voor te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.