Cultuursensitieve zorg ten tijde van de coronacrisis

2 september 2020

In 2010 constateerde het Maatschappelijke Ondersteuningsbureau (MOB) dat er binnen de doelgroep Chinese ouderen behoefte was aan meer cultuursensitieve zorg. Nog geen drie jaar later opende MOB een woonzorgcentrum voor deze ouderen. Dat dit tegemoetkwam aan een belangrijke behoefte bleek wel uit het feit dat de beschikbare 23 woningen binnen de Boomgaard meteen vol raakten en er een wachtlijst nodig was. Wat maakt de zorg aan Chinese ouderen specifiek? En hoe ervaren de ouderen en professionals de huidige coronacrisis? We spraken hierover met Yuk Chan, teamleider bij dit woonzorgcentrum van MOB.

“Het dragen van mondkapjes is voor ons een gewoonte”

“Toen het eerste nieuws over het virus ons bereikte, waren we direct alert. Begin februari vroegen we de familie van de bewoners ons niet te bezoeken als zij recent nog in China waren geweest”. Al twee weken voor het landelijke bezoekersverbod had MOB dit al ingesteld en 90% van de families en bewoners gaven aan deze aanpak te waarderen. “Wij als Chinezen voelen ons een stuk veiliger als we elkaar beschermen” licht Yuk toe. “De overgrote meerderheid van ons team droeg voor de coronacrisis al op eigen initiatief mondkapjes, het is voor ons een gewoonte”.

“Er hing somberheid in de lucht”

Terugkijkend waren de ruim twee weken waarin volledige isolatie werd toegepast het zwaarste. Yuk vertelt dat de somberheid voelbaar was op de locatie. “Normaal gesproken zie je mensen hand in hand een wandeling maken of gezellig met elkaar kletsen in de praatgroep. Maar deze weken raakte iedereen gedemotiveerd. Bewoners keken alleen nog maar tv of brachten slapend de dag door”. Toen het dus weer enigszins kon besloot MOB het gezamenlijk eten en de activiteiten te hervatten. Dit alles wel zonder de hulp van vrijwilligers.

Cultuursensitieve zorg ten tijde van de coronacrisis-1

Praten ze dan veel over het virus en hun angsten en onzekerheden daarbij? Nee hoor, zegt Yuk, daar hebben ze het niet zozeer over. Het ‘weggaan’ – zo noemen Chinezen het sterven vertelt Yuk – is meer onderwerp van gesprek als de ouderen moeten wennen aan de overgang van thuis naar tehuis. In de praatgroepen hebben de ouderen het nu vooral over vroeger: waar ze vandaan komen, welk werk ze beoefenden en hun relaties.

“Chinese ouderen knuffelen minder dan de gemiddelde Nederlander”

Tot slot vertelt Yuk over het belang van het contact met familie voor de doelgroep. Al snel ondersteunde MOB bij het beeldbellen. Veelal beeldbellen de bewoners met hun familie op vaste momenten. Een enkeling skypet dagelijks met diens naasten. Maar het gemis aan lichamelijk contact blijft groot. “Ook al knuffelen ouderen met een volledig Chinese afkomst iets minder dan de gemiddelde Nederlander” concludeert Yuk met een glimlach.

Bron: Gene-ro.com

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.