MOB Amstelland helpt cliënten op weg terug naar zelfredzaamheid

2 september 2020

MOB Amstelland helpt cliënten

MOB Amstelland richt zich op cliënten in Diemen die persoonlijke begeleiding nodig hebben

DIEMEN – MOB Amstelland is een cultuurbewuste aanbieder voor zorg en ondersteuning. MOB, dat officieel staat voor Maatschappelijk Ondersteuningsbureau, is met haar maatschappelijk werk actief in Diemen en Uithoorn. Medewerkers houden zich op andere locaties ook bezig met wijkverpleging en persoonlijke verzorging van cliënten. Het kantoor van de welzijnsorganisatie is gevestigd in Amstelveen.

Juliejet Bakker is WMO-coördinator en maatschappelijk werker bij MOB Amstelland. Zij vertelt over de activiteiten van de welzijnsinstelling.

“Onze werkzaamheden in Diemen betreffen de individuele begeleiding van mensen die hun zelfredzaamheid weer ter volwassenen met uiteenlopende, chronische psychische en psychosociale problemen. Je kunt denken aan mensen die het overzicht zijn kwijtgeraakt over hun administratie, financieel in de knel zijn gekomen of problemen hebben met hun sociale netwerk. Ook in een sociaal isolement raken kan iedereen overkomen. Dit alles kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een depressie”, aldus Bakker.

Tijdens de coronacrisis ligt een sociaal isolement op de loer

Bakker geeft aan dat mensen door een huisarts, familielid of andere betrokkenen zoals een buurman of buurvrouw bij de gemeente kunnen worden aangemeld met een verzoek om hulp. Een medewerker van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van gemeente Diemen besluit vervolgens of de cliënt in aanmerking komt voor individuele begeleiding. De begeleiding wordt betaald uit de Wmo-gelden.

Overlegd

Bakker: “Er wordt natuurlijk altijd eerst overlegd met de cliënt. De begeleiding naar zelfredzaamheid verloopt beter al weer zelfstandig(er) wil worden. De persoonlijke begeleiding van de maatschappelijk werkers is er dus op gericht om cliënten weer zelfredzaam te maken. Dit laatste kan onder andere door het opbouwen van een sociaal netwerk of andere interventies om  meer grip te krijgen. De begeleiding kan een aantal maanden tot jaren duren en vindt meestal thuis plaats. Tijdens en na de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen in problemen komen dan doorgaans al het geval is. Veel mensen hebben grote onzekerheid over hun werk en inkomen en tijdens de intelligente lockdown ligt een sociaal isolement op de loer.”

Onzekerheid

Bakker: “Er is meer onzekerheid onder mensen en door de coronamaatregelen hebben veel mensen minder contact met anderen dan anders het geval is. Ook zijn er natuurlijk veel ondernemers die in de knel zijn gekomen deze periode. Het zou heel goed kunnen dat er binnenkort een groter beroep op ons wordt gedaan. Maar we zien de laatste jaren toch al een toename van het aantal cliënten. Mensen moeten tegenwoordig meer zelf uitvogelen, langer thuis blijven wonen en worden geacht meer terug te vallen op hun directe omgeving. Dat levert voor sommigen helaas echt wel problemen op, denk aan eenzaamheid en de gevolgen daarvan.”

Begeleiding van cliënten wordt betaal uit Wmo-gelden

Diversiteit

Zij vertelt dat MOB Amstelland zich sinds de oprichting (15 jaar geleden) heeft gericht op culturele en religieuze diversiteit. MOB Amstelland hebben hierdoor veel ervaring met diverse doelgroepen en vinden het belangrijk dat de cliënten met respect worden behandeld. “En we proberen altijd eerst een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt en nemen hier echt de tijde voor. Wij benadrukken altijd wat de cliënt wél kan en wat zijn of haar talenten zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit doorslaggevend is.”

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.