MOB

Nieuws

MOB-Amstelland-helpt-clienten-1200x953.png

2 september 2020 Publicaties

MOB Amstelland helpt cliënten

MOB Amstelland richt zich op cliënten in Diemen die persoonlijke begeleiding nodig hebben

DIEMEN – MOB Amstelland is een cultuurbewuste aanbieder voor zorg en ondersteuning. MOB, dat officieel staat voor Maatschappelijk Ondersteuningsbureau, is met haar maatschappelijk werk actief in Diemen en Uithoorn. Medewerkers houden zich op andere locaties ook bezig met wijkverpleging en persoonlijke verzorging van cliënten. Het kantoor van de welzijnsorganisatie is gevestigd in Amstelveen.

Juliejet Bakker is WMO-coördinator en maatschappelijk werker bij MOB Amstelland. Zij vertelt over de activiteiten van de welzijnsinstelling.

“Onze werkzaamheden in Diemen betreffen de individuele begeleiding van mensen die hun zelfredzaamheid weer ter volwassenen met uiteenlopende, chronische psychische en psychosociale problemen. Je kunt denken aan mensen die het overzicht zijn kwijtgeraakt over hun administratie, financieel in de knel zijn gekomen of problemen hebben met hun sociale netwerk. Ook in een sociaal isolement raken kan iedereen overkomen. Dit alles kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een depressie”, aldus Bakker.

Tijdens de coronacrisis ligt een sociaal isolement op de loer

Bakker geeft aan dat mensen door een huisarts, familielid of andere betrokkenen zoals een buurman of buurvrouw bij de gemeente kunnen worden aangemeld met een verzoek om hulp. Een medewerker van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van gemeente Diemen besluit vervolgens of de cliënt in aanmerking komt voor individuele begeleiding. De begeleiding wordt betaald uit de Wmo-gelden.

Overlegd

Bakker: “Er wordt natuurlijk altijd eerst overlegd met de cliënt. De begeleiding naar zelfredzaamheid verloopt beter al weer zelfstandig(er) wil worden. De persoonlijke begeleiding van de maatschappelijk werkers is er dus op gericht om cliënten weer zelfredzaam te maken. Dit laatste kan onder andere door het opbouwen van een sociaal netwerk of andere interventies om  meer grip te krijgen. De begeleiding kan een aantal maanden tot jaren duren en vindt meestal thuis plaats. Tijdens en na de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen in problemen komen dan doorgaans al het geval is. Veel mensen hebben grote onzekerheid over hun werk en inkomen en tijdens de intelligente lockdown ligt een sociaal isolement op de loer.”

Onzekerheid

Bakker: “Er is meer onzekerheid onder mensen en door de coronamaatregelen hebben veel mensen minder contact met anderen dan anders het geval is. Ook zijn er natuurlijk veel ondernemers die in de knel zijn gekomen deze periode. Het zou heel goed kunnen dat er binnenkort een groter beroep op ons wordt gedaan. Maar we zien de laatste jaren toch al een toename van het aantal cliënten. Mensen moeten tegenwoordig meer zelf uitvogelen, langer thuis blijven wonen en worden geacht meer terug te vallen op hun directe omgeving. Dat levert voor sommigen helaas echt wel problemen op, denk aan eenzaamheid en de gevolgen daarvan.”

Begeleiding van cliënten wordt betaal uit Wmo-gelden

Diversiteit

Zij vertelt dat MOB Amstelland zich sinds de oprichting (15 jaar geleden) heeft gericht op culturele en religieuze diversiteit. MOB Amstelland hebben hierdoor veel ervaring met diverse doelgroepen en vinden het belangrijk dat de cliënten met respect worden behandeld. “En we proberen altijd eerst een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt en nemen hier echt de tijde voor. Wij benadrukken altijd wat de cliënt wél kan en wat zijn of haar talenten zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit doorslaggevend is.”


Cultuursensitieve-zorg-ten-tijde-van-de-coronacrisis-1200x905.png

2 september 2020 Publicaties

In 2010 constateerde het Maatschappelijke Ondersteuningsbureau (MOB) dat er binnen de doelgroep Chinese ouderen behoefte was aan meer cultuursensitieve zorg. Nog geen drie jaar later opende MOB een woonzorgcentrum voor deze ouderen. Dat dit tegemoetkwam aan een belangrijke behoefte bleek wel uit het feit dat de beschikbare 23 woningen binnen de Boomgaard meteen vol raakten en er een wachtlijst nodig was. Wat maakt de zorg aan Chinese ouderen specifiek? En hoe ervaren de ouderen en professionals de huidige coronacrisis? We spraken hierover met Yuk Chan, teamleider bij dit woonzorgcentrum van MOB.

“Het dragen van mondkapjes is voor ons een gewoonte”

“Toen het eerste nieuws over het virus ons bereikte, waren we direct alert. Begin februari vroegen we de familie van de bewoners ons niet te bezoeken als zij recent nog in China waren geweest”. Al twee weken voor het landelijke bezoekersverbod had MOB dit al ingesteld en 90% van de families en bewoners gaven aan deze aanpak te waarderen. “Wij als Chinezen voelen ons een stuk veiliger als we elkaar beschermen” licht Yuk toe. “De overgrote meerderheid van ons team droeg voor de coronacrisis al op eigen initiatief mondkapjes, het is voor ons een gewoonte”.

“Er hing somberheid in de lucht”

Terugkijkend waren de ruim twee weken waarin volledige isolatie werd toegepast het zwaarste. Yuk vertelt dat de somberheid voelbaar was op de locatie. “Normaal gesproken zie je mensen hand in hand een wandeling maken of gezellig met elkaar kletsen in de praatgroep. Maar deze weken raakte iedereen gedemotiveerd. Bewoners keken alleen nog maar tv of brachten slapend de dag door”. Toen het dus weer enigszins kon besloot MOB het gezamenlijk eten en de activiteiten te hervatten. Dit alles wel zonder de hulp van vrijwilligers.

Cultuursensitieve zorg ten tijde van de coronacrisis-1

Praten ze dan veel over het virus en hun angsten en onzekerheden daarbij? Nee hoor, zegt Yuk, daar hebben ze het niet zozeer over. Het ‘weggaan’ – zo noemen Chinezen het sterven vertelt Yuk – is meer onderwerp van gesprek als de ouderen moeten wennen aan de overgang van thuis naar tehuis. In de praatgroepen hebben de ouderen het nu vooral over vroeger: waar ze vandaan komen, welk werk ze beoefenden en hun relaties.

“Chinese ouderen knuffelen minder dan de gemiddelde Nederlander”

Tot slot vertelt Yuk over het belang van het contact met familie voor de doelgroep. Al snel ondersteunde MOB bij het beeldbellen. Veelal beeldbellen de bewoners met hun familie op vaste momenten. Een enkeling skypet dagelijks met diens naasten. Maar het gemis aan lichamelijk contact blijft groot. “Ook al knuffelen ouderen met een volledig Chinese afkomst iets minder dan de gemiddelde Nederlander” concludeert Yuk met een glimlach.

Bron: Gene-ro.com


Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.