MOB

Nieuws

MOB-Amstelland-helpt-clienten-1200x953.png

2 september 2020 Publicaties

MOB Amstelland helpt cliënten

MOB Amstelland richt zich op cliënten in Diemen die persoonlijke begeleiding nodig hebben

DIEMEN – MOB Amstelland is een cultuurbewuste aanbieder voor zorg en ondersteuning. MOB, dat officieel staat voor Maatschappelijk Ondersteuningsbureau, is met haar maatschappelijk werk actief in Diemen en Uithoorn. Medewerkers houden zich op andere locaties ook bezig met wijkverpleging en persoonlijke verzorging van cliënten. Het kantoor van de welzijnsorganisatie is gevestigd in Amstelveen.

Juliejet Bakker is WMO-coördinator en maatschappelijk werker bij MOB Amstelland. Zij vertelt over de activiteiten van de welzijnsinstelling.

“Onze werkzaamheden in Diemen betreffen de individuele begeleiding van mensen die hun zelfredzaamheid weer ter volwassenen met uiteenlopende, chronische psychische en psychosociale problemen. Je kunt denken aan mensen die het overzicht zijn kwijtgeraakt over hun administratie, financieel in de knel zijn gekomen of problemen hebben met hun sociale netwerk. Ook in een sociaal isolement raken kan iedereen overkomen. Dit alles kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een depressie”, aldus Bakker.

Tijdens de coronacrisis ligt een sociaal isolement op de loer

Bakker geeft aan dat mensen door een huisarts, familielid of andere betrokkenen zoals een buurman of buurvrouw bij de gemeente kunnen worden aangemeld met een verzoek om hulp. Een medewerker van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van gemeente Diemen besluit vervolgens of de cliënt in aanmerking komt voor individuele begeleiding. De begeleiding wordt betaald uit de Wmo-gelden.

Overlegd

Bakker: “Er wordt natuurlijk altijd eerst overlegd met de cliënt. De begeleiding naar zelfredzaamheid verloopt beter al weer zelfstandig(er) wil worden. De persoonlijke begeleiding van de maatschappelijk werkers is er dus op gericht om cliënten weer zelfredzaam te maken. Dit laatste kan onder andere door het opbouwen van een sociaal netwerk of andere interventies om  meer grip te krijgen. De begeleiding kan een aantal maanden tot jaren duren en vindt meestal thuis plaats. Tijdens en na de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen in problemen komen dan doorgaans al het geval is. Veel mensen hebben grote onzekerheid over hun werk en inkomen en tijdens de intelligente lockdown ligt een sociaal isolement op de loer.”

Onzekerheid

Bakker: “Er is meer onzekerheid onder mensen en door de coronamaatregelen hebben veel mensen minder contact met anderen dan anders het geval is. Ook zijn er natuurlijk veel ondernemers die in de knel zijn gekomen deze periode. Het zou heel goed kunnen dat er binnenkort een groter beroep op ons wordt gedaan. Maar we zien de laatste jaren toch al een toename van het aantal cliënten. Mensen moeten tegenwoordig meer zelf uitvogelen, langer thuis blijven wonen en worden geacht meer terug te vallen op hun directe omgeving. Dat levert voor sommigen helaas echt wel problemen op, denk aan eenzaamheid en de gevolgen daarvan.”

Begeleiding van cliënten wordt betaal uit Wmo-gelden

Diversiteit

Zij vertelt dat MOB Amstelland zich sinds de oprichting (15 jaar geleden) heeft gericht op culturele en religieuze diversiteit. MOB Amstelland hebben hierdoor veel ervaring met diverse doelgroepen en vinden het belangrijk dat de cliënten met respect worden behandeld. “En we proberen altijd eerst een stevige vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt en nemen hier echt de tijde voor. Wij benadrukken altijd wat de cliënt wél kan en wat zijn of haar talenten zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit doorslaggevend is.”


Cultuursensitieve-zorg-ten-tijde-van-de-coronacrisis-1200x905.png

2 september 2020 Publicaties

In 2010 constateerde het Maatschappelijke Ondersteuningsbureau (MOB) dat er binnen de doelgroep Chinese ouderen behoefte was aan meer cultuursensitieve zorg. Nog geen drie jaar later opende MOB een woonzorgcentrum voor deze ouderen. Dat dit tegemoetkwam aan een belangrijke behoefte bleek wel uit het feit dat de beschikbare 23 woningen binnen de Boomgaard meteen vol raakten en er een wachtlijst nodig was. Wat maakt de zorg aan Chinese ouderen specifiek? En hoe ervaren de ouderen en professionals de huidige coronacrisis? We spraken hierover met Yuk Chan, teamleider bij dit woonzorgcentrum van MOB.

“Het dragen van mondkapjes is voor ons een gewoonte”

“Toen het eerste nieuws over het virus ons bereikte, waren we direct alert. Begin februari vroegen we de familie van de bewoners ons niet te bezoeken als zij recent nog in China waren geweest”. Al twee weken voor het landelijke bezoekersverbod had MOB dit al ingesteld en 90% van de families en bewoners gaven aan deze aanpak te waarderen. “Wij als Chinezen voelen ons een stuk veiliger als we elkaar beschermen” licht Yuk toe. “De overgrote meerderheid van ons team droeg voor de coronacrisis al op eigen initiatief mondkapjes, het is voor ons een gewoonte”.

“Er hing somberheid in de lucht”

Terugkijkend waren de ruim twee weken waarin volledige isolatie werd toegepast het zwaarste. Yuk vertelt dat de somberheid voelbaar was op de locatie. “Normaal gesproken zie je mensen hand in hand een wandeling maken of gezellig met elkaar kletsen in de praatgroep. Maar deze weken raakte iedereen gedemotiveerd. Bewoners keken alleen nog maar tv of brachten slapend de dag door”. Toen het dus weer enigszins kon besloot MOB het gezamenlijk eten en de activiteiten te hervatten. Dit alles wel zonder de hulp van vrijwilligers.

Cultuursensitieve zorg ten tijde van de coronacrisis-1

Praten ze dan veel over het virus en hun angsten en onzekerheden daarbij? Nee hoor, zegt Yuk, daar hebben ze het niet zozeer over. Het ‘weggaan’ – zo noemen Chinezen het sterven vertelt Yuk – is meer onderwerp van gesprek als de ouderen moeten wennen aan de overgang van thuis naar tehuis. In de praatgroepen hebben de ouderen het nu vooral over vroeger: waar ze vandaan komen, welk werk ze beoefenden en hun relaties.

“Chinese ouderen knuffelen minder dan de gemiddelde Nederlander”

Tot slot vertelt Yuk over het belang van het contact met familie voor de doelgroep. Al snel ondersteunde MOB bij het beeldbellen. Veelal beeldbellen de bewoners met hun familie op vaste momenten. Een enkeling skypet dagelijks met diens naasten. Maar het gemis aan lichamelijk contact blijft groot. “Ook al knuffelen ouderen met een volledig Chinese afkomst iets minder dan de gemiddelde Nederlander” concludeert Yuk met een glimlach.

Bron: Gene-ro.com


safe_image.php_.jpeg

27 augustus 2020 Update
Zet de mens centraal en niet de cultuur
Zet de mens centraal en niet de cultuur

Mindful werkplezier en thuiskomen, dat zijn de drie pijlers uit het werkplan van cultuurbewuste zorgorganisatie MOB. Ismail Meral, bestuurder van deze zorgorganisatie moest wel wennen aan de term ‘mindful’ maar hij staat er helemaal achter. ‘Bij mindful denken veel mensen meteen aan yoga en wierook, maar mindful gaat vooral om oprechte aandacht voor medewerkers, om gericht bezig zijn. Dat is mooi en dat is wat we nastreven als organisatie: de mensen geven wat zij nodig hebben. En dat geldt zeker ook voor medewerkers. Sterker nog, wij geloven in de uitspraak van de Britse zakenman Richard Branson: “Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.” Dat is vernieuwend. Op deze manier probeert hij personeel te werven en te houden. Het personeelstekort is groot. Door medewerkers een werkomgeving te bieden waar werkplezier voorop staat en waar mensen dan ook graag werken hoopt Ismaïl makkelijk personeel te vinden en te behouden. ‘We hebben een financieel spreekuur voor medewerkers, want zij hebben vaak kopzorgen om hun financiële situatie. Wij helpen hen daarmee en dat voorkomt uitval en vergoot het werkplezier, omdat ze merken dat wij met hen meedenken en meeleven. Ook kijken we naar hun ontwikkeling. Huishoudelijk medewerkers die ambitie hebben ondersteunen we als zij door willen groeien naar bijvoorbeeld een functie als verzorgende.’ Sinds kort is een chief of happiness aangesteld die zich inzet voor de mindfulness en  het werkplezier van de medewerkers.

Thuiskomen
De derde pijler uit het plan is ‘thuiskomen’. Dat geldt voor werknemers, cliënten en bewoners. Ismaïl richt de kantoren in als hubs. Werknemers kunnen er werken met hun laptop en printen, maar verder is het vooral bedoeld als informele ontmoetingsplek. In Rotterdam Noord is de eerste hub al gereed. Banken, een gezellige tuin, een keuken met een goed koffieapparaat en lekkere theesoorten. Het lijkt niet op een klassiek kantoor maar meer op een huiskamer met wat werkplekken. ‘Dit past helemaal in de digitalisering van de maatschappij. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de omgeving je gedrag kan beïnvloeden. Dus als deze hub onze medewerkers een thuisgevoel geeft,  dan heeft dat effect op hun werkplezier.’  Om de pijlers goed te laten landen bij de medewerkers heeft hij een kaartspel ontwikkeld, waarmee medewerkers meer gevoel krijgen bij de doelstellingen van MOB. ‘Op de kaartjes staan vragen zoals: ‘Als jij 1 dag aan het roer stond van de organisatie, wat zou je dan anders doen? ’En: ‘ Wat is het meest waardevolle dat jij meekrijgt van je leidinggevende?’ Zo hoopt MOB het bewustzijn van medewerkers te vergroten, draagvlak te creëren en in beweging te krijgen.

Naar een community
Het uiteindelijke doel van  MOB is om tot een community te komen. ‘Dat we met elkaar een community vormen: professionals, vrijwilligers, ouderen en hun naasten. Dat we zichtbaar zijn en met hetzelfde doel bezig zijn.’ Hij benadrukt dat een organisatie natuurlijk aan alle wet- en regelgeving moet voldoen. Maar dat er los van de beperkingen die dat met zich meebrengt, mensen zoveel mogelijk in vrijheid kunnen werken om aan de behoeften van ouderen te kunnen voldoen. De beloning is uiteindelijk groei. ‘De gemeente, de zorgverzekeraar en andere partners nemen je als zorgorganisatie serieuzer als je volume hebt, is mijn ervaring. Dan ben je eerder een gesprekspartner.’ Ismail is 15 jaar geleden begonnen met MOB met als doel de ouderenzorg te verbeteren. ‘We kregen groei als cadeau terug.’ Inmiddels heeft MOB 17 locaties, om en nabij 2500 cliënten en meer dan 600 medewerkers verdeelt over de gebieden Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Drechtsteden. ’We willen zeker groeien, maar toch willen we niet te groot worden. Logge organisaties blokkeren vernieuwing. Daarom ben ik ook geen voorstander van overname door grotere organisaties.’

Loslaten, lef en vertrouwen
Mijn opa had weerstand tegen technologische ontwikkelingen. We hebben hem naar de arts moeten dwingen toen zijn gezichtsvermogen achteruit ging. Met veel moeite konden we hem overtuigen om zich te laten opereren aan staar. Na de operatie was hij dolblij, omdat hij weer helder kon zien. Ismail geeft dit voorbeeld om te laten zien dat je soms oude patronen moet loslaten en lef en vertrouwen moet hebben in nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik denk graag in kansen. Zo zie ik ook dat de coronaperiode nieuwe mogelijkheden biedt zoals een extra stimulans tot digitalisering.’ Met woningcorporatie Woonbron is hij bezig met een pand in Delfshaven. Daar moet de leefbaarheid flink omhoog zodat bewoners met verschillende zorgbehoeften samen gaan wonen. Dat ziet hij als een enorme kans. ‘MOB kan dagbesteding regelen, potentiële huurders aandragen en vrijwilligers leveren. Ik steek graag mijn nek uit en geloof in het principe: delen is vermenigvuldigen. Zo heb ik voor het pand Boekerode samengewerkt met twee kerkelijke instellingen, waardoor onze plannen uitgevoerd konden worden. Dat was in mijn eentje nooit gelukt.’

Mens centraal
MOB bereikt veel ouderen met een migratieachtergrond. ‘Dat komt omdat wij cultuur niet centraal stellen maar de mens én persoonsgerichte zorg leveren.’ Volgens Ismail moet een zorgorganisatie herkenbaar, flexibel, toegankelijk en laagdrempelig zijn. Kennis, houding, vaardigheden en communicatie zijn competenties die zorgmedewerkers moeten hebben om die persoonsgerichte zorg te leveren. Een medewerker die zich verdiept heeft in de leefwereld van de oudere, de cultuur begrijpt maar vooral open en onbevooroordeeld is, wekt vertrouwen bij ouderen, ook die met een migratie-achtergond. MOB wil in 2023 tien nieuwe woonzorgcentra realiseren. Op dit moment zijn de Boomgaard, voor Chinese ouderen Boekenrode waar ouderen met allerlei achtergronden en met een laag inkomen wonen al geopend. In het najaar opent  Beyt Essalam, Huis van Vrede, voor Islamitische ouderen en het jaar daarna Bienvenido voor Kaapverdische en Surinaams-Creoolse ouderen. Hij merkt dat de vraag enorm groot is. Hij raadt andere zorgorganisaties aan om geen interculturalisatie projecten te beginnen die na zoveel maanden weer stoppen. ‘Want iemand zijn culturele achtergrond stopt ook niet. Doe wat telt, durf te vernieuwen.’ Verder vindt hij het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. ‘Onbekend maakt onbemind. Als mensen meer met elkaar delen, dan zien we dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.’

Bron: Zorgsaamwonen

Lees meer over MOB

Lees meer over Beyt Essalam23 juni 2020 Update0

Vanaf woensdag 24 juni kunt u weer met uw vragen terecht op het spreekuur van de locatie Koloriet. U hoeft geen afspraak te maken. Van 09.00 tot 11.00 uur bent u van harte welkom. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte, waar de stoelen op anderhalve meter van elkaar verwijderd staan. Adres: Jacob Marisstraat 70 in Dordrecht.

Plaats: De Koloriet
Dag: woensdagen
Tijdstip: 09.00 – 11.00 uur.
Locatie: Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht

Meer informatie?

Contactpersoon: Eda Akbulut
Telefoon: 06 36 17 12 39 / 078-648 38 38
E-mail: info@internosthuiszorg.nl


Copyright MOB 2020. Alle rechten gereserveerd.